Komunikat Prezesa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu

Komunikat Prezesa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu

Z powodu obowiązywania do 7 czerwca 2020 r. okresu ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty, w tym szkół podstawowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z przepisem § 5 ust. 5 Regulaminu Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 nie zostanie przeprowadzony etap wojewódzki tego konkursu:

„Jeżeli do 1 czerwca 2020 r. nie zostanie zakończony okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 to etapu III – wojewódzkiego nie przeprowadza się.”

W tej sytuacji, obowiązuje przepis § 14 ust. 4 ww. Regulaminu:

„W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5 (tj. gdy nie przeprowadza się etapu wojewódzkiego), wyniki etapu rejonowego stają się wynikami końcowymi konkursu, na podstawie których przyznaje się tytuły określone w § 15 pkt 5.”

Zgodnie z przepisami § 15 pkt 5:

„W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5 (tj. gdy nie przeprowadza się etapu wojewódzkiego)

1)  tytuł finalisty uzyskuje uczeń, zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego, który uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia w I etapie konkursu;

2) tytuł laureata konkursu, uzyskuje uczeń, który uzyskał co najmniej 90% punktów możliwych do uzyskania na etapie rejonowym. W przypadku nieosiągnięcia przez uczestników konkursu wymaganego progu 90% punktów możliwych do zdobycia, laureatem zostaje 10% uczestników etapu rejonowego, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie rejonowym konkursu;  w przypadku gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być zwiększony odpowiednio.”

Ponieważ co najmniej 90% możliwych do uzyskania punktów (to jest 36 punktów) uzyskało więcej niż 10 % uczestników etapu rejonowego, laureatami zostali wyłącznie uczestnicy, którzy uzyskali na etapie rejonowym co najmniej 90 % punktów. Tytuł finalisty uzyskali wszyscy uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 30% punktów.

Lista laureatów i finalistów Konkursu z Fizyki i Astronomii dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 znajduje się w załączniku.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami § 21 ust. 4 Regulaminu Konkursu z Fizyki i Astronomii, przepisy ust. 1-3 (t. j. przepisy dotyczące wnoszenia i rozpatrywania  odwołań) nie mają zastosowania w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5 (tj. gdy nie przeprowadza się etapu wojewódzkiego.) Oznacza to, że od ogłoszonych wyników nie przysługuje odwołanie.

Zofia Huppenthal
Prezes Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii
Oddział w Toruniu

Komunikat w PDF

Źródło: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Fot. Canva

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie