Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie rządowego programu „Aktywna tablica”

Aktywna tablica - program

10 Maj Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie rządowego programu „Aktywna tablica”

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyMinisterstwo Edukacji i Nauki  informuje, że terminy składania wniosków o dofinansowanie z programu „Aktywna tablica” oraz wzory wniosków będą zmienione. Nowa data i wzór formularza zostaną upublicznione w innym terminie.

Zmiany spowodowane są pracą nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Po zakończeniu prac nad przepisami informacja o zmianach będzie dostępna na stronie internetowej MEiN oraz stronach kuratoriów oświaty.

Informacja na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

10 maja 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,613,009