Komunikat MEN

Komunikat MEN

Komunikat MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało, zarówno na swojej stronie, jak i w mediach społecznościowych, komunikat pt. Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – informacja MEN. W tekście zawarto odpowiedzi na wszystkie pytania nurtujące pracowników wszystkich placówek oświatowych.

Czytamy w nim m.in., że czasowe zawieszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na terenie placówek oświatowych nie jest równoznaczne z całkowitym zaniechaniem działalności. Zadaniem nauczycieli jest wykonywanie zadań powierzanych im przez dyrektora placówki, w tym np. wsparcie dzieci i młodzieży w samodzielnej nauce w domu, przygotowywanie się do lekcji czy samokształcenie.

Zob. https://www.gov.pl/web/edukacja/sytuacja-nauczycieli-i-pracownikow-szkol

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,151,347