Kolejne sukcesy włocławskich uczniów

Kolejne sukcesy włocławskich uczniów

Zespół Szkół Elektrycznych Włłocławek

Miło nam poinformować, że Żaneta Żurańska uczennica kl. III TC Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku, kształcąca się w zawodzie technik informatyk, została laureatką II Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Chrzest Polski”.

Konkurencja była duża. Na konkurs nadesłano 551 prezentacji. Do II etapu konkursu jury zakwalifikowało 190 prezentacji.

Jury przy ocenie prac brało pod uwagę:

– ciekawą narrację autora/autorki poprzedzoną wnikliwą analizą źródeł historycznych,
– pracę rzetelną, samodzielną i spójną,
– utrzymaną w dobrym tempie,
– nowatorskie i twórcze podejście do tematyki konkursu np. elementy komiksu, dialogu wewnętrznego Mieszka I, niestandardowe animacje,
– prezentację dogłębnie przemyślaną plastycznie i graficznie,
– umiejętne połączone informacje o chrzcie Polski, uwzględniające jego przyczyny, przebieg i skutki w kontekście dziejów Polski i Europy,
– umiejętne połączenie wydarzeń historycznych z historią regionu,
– umiejętne wykorzystane źródła ikonograficzne oraz muzykę, dzięki którym prezentacja stanowiła spójną całość,
– zgodność z regulaminem konkursu.

Żaneta wykonała prezentację multimedialną i zajęła I miejsce w kraju. Otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 700,00 zł.

Drugi z uczestników, Filip Grzywacz z kl. III TI5 kształcący się w zawodzie technik informatyk uzyskał tytuł finalisty na poziomie ogólnopolskim w/w konkursu.

Opiekunem prac uczniów była Dorota Chmielewska.

Wśród osób wyróżnionych znalazł się Jakub Antonowicz z Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 r. we Włocławku.

Organizatorami eliminacji były: Fundacja „Słowo” i Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!

 

Wyniki konkursu

 

Źródło: zsel.edu.pl, swietochrztu.pl

Graf. swietochrztu.pl

11 stycznia 202r r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,687,219