KinoSzkoła – edukacyjny projekt w Lipnie

KinoSzkoła – edukacyjny projekt w Lipnie

Od kilku lat w lipnowskim kinie „Nawojka” realizowany jest Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej KinoSzkoła, który we wrześniu 2014 r. otrzymał najważniejszą nagrodę filmową w Polsce przyznawaną przez PISF w kategorii Edukacja Młodego Widza.

Informacje o programie:

 • KinoSzkoła to Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej dla uczniów wszystkich poziomów kształcenia;
 • główne założenie – modelowanie postaw i wrażliwości młodych widzów poprzez kontakt z dziełami filmowymi;
 • bazuje na podstawach programowych (j. polski, historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, szkolne programy wychowawcze);
 • polecany szczególnie wychowawcom.

Jak wyglądają zajęcia?

 • Uczniowie przychodzą do kina z nauczycielami, biorą udział w trzydziestominutowej dialogowanej prelekcji oraz seansie, a na lekcjach wychowawczych lub innych przedmiotach mogą uczestniczyć w zajęciach zainspirowanych zagadnieniami poruszonymi w filmie.

W ramach cyklu społeczno-profilaktycznego pod nazwą „FILMOWE DROGOWSKAZY” koordynator w kinie przekazuje materiały dydaktyczne (pressbook i pełne scenariusze zajęć pofilmowych) dla nauczycieli.

Korzyści przyłączenia się do programu KinoSzkoła:

 • możliwość zapoznania uczniów z mądrym, wartościowym kinem w atrakcyjnej formie;
 • dla nauczycieli: pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawcej (profesjonalne materiały dydaktyczne, wzbogacenie szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego);
 • dzięki starannie dobranym filmom promujemy również ideały, które przyświecają wspólnocie europejskiej: tolerancji, wolności, pokoju, solidarności, poszanowania praw człowieka, a zwłaszcza praw dziecka. Od pięciu lat partnerem projektu KinoSzkoła w Lipnie jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct z siedzibą w Toruniu.

Realizując edukację filmową mamy na uwadze zdobycie przez uczniów następujących umiejętności:

 • umiejętność analizy i krytycznego odbioru filmu (stąd różnorodność proponowanych tytułów i znaczny procent filmów europejskich jako alternatywa wobec hollywoodzkich produkcji);
 • podejmowanie rozmowy o filmie z użyciem stosownego słownictwa (charakteryzacja, efekty specjalne, scenografia itp.);
 • doskonalenie umiejętności wyrażania opinii i prowadzenia dyskusji nad problemem podjętym przez obraz filmowy (np. tolerancja, przyjaźń, funkcjonowanie w grupie, odwaga, marzenia, przemoc rówieśnicza, prawdomówność, płeć w kulturze, odpowiedzialność, radzenie sobie ze stresem, dojrzewanie, mała ojczyzna);
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwijania inteligencji emocjonalnej;
 • wzbudzenie ciekawości poznawczej ( film jako punkt wyjścia do poszerzenia wiedzy o kraju, w którym powstał);
 • poszerzanie horyzontów myślowych i pogłębianie wrażliwości (film jako źródło wiedzy o niepokojących zjawiskach we współczesnym świecie).

Kontakt do koordynatorki i prelegentki programu KinoSzkoła w Lipnie: Monika Głowacka, tel. 606 760 242

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,263,148