Karta Praw Rodziny

Karta Praw Rodziny

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli, rodziców oraz starszych uczniów do zapoznania się z Kartą Praw Rodziny. Prace nad dokumentem zostały zainicjowane przez Synod Biskupów, który odbył się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie”.

Karta jest dokumentem o charakterze powszechnym. W sposób szczególny jest skierowana do rządów odpowiedzialnych za tworzenie polityki prorodzinnej, a także do samych rodzin. Celem powstania Karty było przedstawienie pełnego i uporządkowanego zestawu praw rodziny.

Więcej: ORE

Źródło: www.ore.edu.pl

Fot. Pixabay

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,747,936