Kadry osobistych wypowiedzi

Siedzące, Anna Sobol Wejman

Kadry osobistych wypowiedzi

Prace Anny Sobol-Wejman i Stanisława Wejmana wybitnych polskich grafików pokolenia debiutującego na przełomie lat 60. i 70. XX w., od czwartku można oglądać w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej.

Wystawę „Anna Sobol Wejman i Stanisław Wejman” włączono do programu Międzynarodowego Triennale Grafiki w KrakowieKraków 2021. Nie jest to pokaz retrospektywny, a jej celem jest przedstawienie najważniejszych aspektów twórczości krakowskich grafików zarówno w formie jak i w treści.  Wejmanowie należą do pokolenia polskich grafików z przełomie lat 60. i 70. XX wieku z kręgu tzw. krakowskiej metafory. Ekspozycję skomponowano według zasady twórczego dialogu dwojga artystów o współczesnym świecie i człowieku. W swojej twórczości preferują techniki wklęsłodruku, głównie akwafortę oraz akwatintę i do tych technik zawężono ekspozycja. W ich obrębie artyści osiągnęli mistrzostwo warsztatowe, wnosząc też własne rozwiązania. Na wystawie zobaczymy wybrane, najważniejsze prace graficzne oraz instalację: Komedia horyzontalna (1994) autorstwa Stanisława Wejmana oraz dwa późniejsze cykle graficzne – Dynia  Stanisława Wejmana i Siedzące Anny Sobol-Wejman.

– „Komedia horyzontalna” to dzieło monumentalne, nad którym artysta pracował kilka lat – mówi Barbara Chojnacka, kuratorka wystawy z MOB. – Jest grafiką złożona z dwudziestu ośmiu akwafortowych, czarno-białych plansz, połączonych ze sobą i tworzących ciągłą kompozycję o długości ponad 18 metrów.

Stanisław Wejman tak napisał o swoim dziele. „(…)Motywem Komedii horyzontalnej uczyniłem pejzaż ziemski – sferę zderzoną z dwiema innymi sferami – niebem i piekłem. Moja grafika opowiada o wzajemnych relacjach między nimi”.

Z kolei cykl „Dynia” jest drugim dużym projektem graficznym Stanisława Wejmana, rozpoczętym w 2004 roku, a realizowanym niestrudzenie w kolejnych latach. W roku zaistnienia liczył 60 prac, a obecnie to już ponad 600 grafik z wizerunkiem z pozoru zwykłej, a w kontekście graficznej realizacji – niezwykłej dyni.

– Wielobarwność i malarskość graficznych Dyni kontrastuje z wyciszonym i subtelnym cyklem Siedzących Anny Sobol-Wejman, będącym bardzo osobistą wypowiedzią w kadrach codziennego życia – opowiada Barbara Chojnacka. – To piękna refleksja nad czasem, pamięcią, wolnością i miłością, nad rzeczywistością w ogóle.

W bydgoskiej Galerii Sztuki Nowoczesnej dzieła Anny Sobol-Wejman i Stanisława Wejmana – znakomitych grafików, a zarazem artystycznego małżeństwa – po raz pierwszy spotykają się w tak obszernej formie prezentacji retrospektywnej.

Wernisaż wystawy: 29 września br., godz. 18.00 – Galeria Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej

Wystawa czynna do 15.01.2023 r.

Oprowadzanie kuratorskie: 7 października, godz. 17.00

Wystawa w Programie Towarzyszącym Międzynarodowego Triennale Grafiki 2021 w Krakowie. Objęta jest Honorowym patronatem: Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie prof. Andrzeja Bednarczyka, Prezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie dr Marty Anny Raczek-Karcz.

28 września 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,054,134