Jezuici jako nowi Krzyżacy. Przemoc w siedemnastowiecznym Toruniu | Wykład prof. Roberta Maryksa

Jezuici jako nowi Krzyżacy. Przemoc w siedemnastowiecznym Toruniu | Wykład prof. Roberta Maryksa

13 grudnia Książnica Kopernikańska w Toruniu na kolejny wykład przygotowany przez Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Gościem Książnicy będzie prof. dr Robert Maryks z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (wcześniej City University of New York), znakomity badacz polemik jezuickich i antyjezuickich. Przedmiotem wykładu będą zamieszki uliczne, do których doszło w Toruniu w 1614 r. Ich bezpośrednią przyczyną była decyzja o lokalizacji w Toruniu ośrodka Towarzystwa Jezusowego. Wydarzenia te znalazły oddźwięk w pismach kaznodziei (a od 1612 seniora) Braci Czeskich i profesora teologii toruńskiego gimnazjum akademickiego, Jana Turnowskiego (ok. 1567–1629).

Wykład odbędzie się w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8. Początek o godz. 18.00. Wstęp jest bezpłatny.

Link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/655390986083413

7 grudnia 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,052,261