Jak zmieniało się pojmowanie Kosmosu od Kopernika do czasów współczesnych – wykład online

Plakat wydarzenia zawiera fragment rękopisu Mikołaja Kopernika z rysunkiem Układu Słonecznego, logotypy orfanizatora i logo jubileuszowego Roku Mikołaja Kopernika

Jak zmieniało się pojmowanie Kosmosu od Kopernika do czasów współczesnych – wykład online

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu serdecznie zaprasza do udziału w wykładzie online: “Jak zmieniało się pojmowanie Kosmosu od Kopernika do czasów współczesnych”, który odbędzie się 22 lutego 2023 r. (środa), w godz. 17.00-18.00. Wygłosi go dr hab. Andrzej Strobel z Katedry Astronomii i Astrofizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wykład odbędzie się w ramach świętowania 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, który jest jednym z Patronów 2023 Roku.

Udział w wykładzie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

[Formularz rejestracyjny]

Tematyka wykładu

Jak mogły powstawać pierwsze wyobrażenia człowieka o Wszechświecie? Zapewne oparte były o obserwacje najbliższego jego otoczenia i pojawiających się zjawisk na ziemi i niebie. Ponieważ te zjawiska były dla niego niezrozumiale i często groźne, oddawał je w moc istot nadprzyrodzonych – bogów. Tak powstawały mitologie. Przez kolejne tysiąclecia ludzka ciekawość i dociekliwość prowadziła do stopniowego poznawania praw przyrody. To pozwalało rozumieć i tworzyć coraz pełniejsze obrazy otaczającej rzeczywistości. Ten proces poszukiwania prawdziwego obrazu Wszechświata trwa nadal. Czy uzyskana do dziś wiedza tworzy całościowy i zamknięty jego obraz? Czy nadal mamy wątpliwości dotyczące wizji Wszechświata i procesów które w nim zachodzą?

Informacje na temat prelegenta

Dr hab. Andrzej Strobel jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku astronomii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Po ukończeniu studiów w 1965 roku został zatrudniony w Instytucie Astronomii UMK, gdzie pracował do emerytury w 2009 roku. Odbył kilka naukowych staży w zagranicznych ośrodkach astronomicznych, m.in. w USA, Francji, Szwecji i Szwajcarii. Jest członkiem Komisji 33 i 45 Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

Jego dorobek naukowy dotyczy w większości astronomii galaktycznej, własności gromad gwiazdowych i problemu ciemnej materii.

Poza badaniami naukowymi zajmuje się historią fizyki i astronomii. Jest współautorem drugiego tomu „Dzieje Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939)”, opracowania X Księgi pt. „Perspektywy” XIII-wiecznego uczonego ze Śląska – Witelona, kilku opracowań poświęconych Janowi Heweliuszowi oraz notki dot. astronomicznych treści w dziełach filozoficznych Immanuela Kanta.

Poza działalnością naukowo-dydaktyczną do dziś aktywnie zajmuje się popularyzacją wiedzy astronomicznej. Prowadzi odczyty dla publiczności, bierze udział w organizowaniu pikników astronomicznych i oprowadza wycieczki po Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach. Jest współautorem popularnonaukowej książki pt. „Kosmos i życie”. Pełni też funkcję Przewodniczącego Fundacji Przyjaciół Planetarium w Toruniu. Jego osobiste hobby to konstrukcja zegarów słonecznych.

Informacje o wydarzeniu na stronie organizatora: przejdź na stronę Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

14 lutego 2023 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6635113