Jak umowy wpływają na nasze życie? – konkurs filmowy

Jak umowy wpływają na nasze życie? – konkurs filmowy

Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA oraz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o zapraszają wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie filmowym “Jak umowy wpływają na nasze życie?”

Celami konkursu są m.in.:
• upowszechnienie wiedzy na temat umów społecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
• zaangażowanie społeczności lokalnej w projekt,
• zwiększenie wiedzy uczniów szkół o prawie i umowach społecznych.

Uczestnicy powinni wybrać jeden z poniższych tematów, które są związane z tematem głównym konkursu: „Jak umowy wpływają na nasze życie?”:
15. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Przeciwdziałanie mowie nienawiści
30. rocznica obrad Okrągłego Stołu
Umowy na co dzień, na przykład cywilnoprawne, w środowisku szkolnym, lokalnym, itp..

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami i przesłać go na adres: konkurs.LEX@wolterskluwer.pl, a następnie do 30.06 wysłać nagrany film.

Formularz zgłoszeniowy wraz z wypełnionymi załącznikami powinien zostać przesłany również drogą pocztową na adres:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa z dopiskiem: Konkurs filmowy DEP2019

Przy ocenie filmów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1. wartość merytoryczna: zgodność pracy z wybranym tematem konkursu; przesłanie filmu,
2. wartość artystyczna: pomysłowość oraz kreatywność,
3. jakość techniczna: m.in. estetyka pracy, montaż, jakość dźwięku,
4. edukacyjno-społeczne: zaangażowanie społeczności szkolnej, zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację produkcji.

Zgłoszenia wraz z filmami przyjmujemy do 30.06.2019 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 17.09.2019 r.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas VI Kongresu Edukacja i Rozwój w Warszawie (9-10 października 2019 r.). Laureaci zostaną również zaproszeni do zaprezentowania swoich prac podczas konferencji. Regulamin jest dostępny TUTAJ

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,142,961