Jak nowocześnie uczyć o OZE? Młyn Wiedzy podpowiada

Jak nowocześnie uczyć o OZE? Młyn Wiedzy podpowiada

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy udostępniło bezpłatne materiały edukacyjne poświęcone odnawialnym źródłom energii. Nauczyciele ze szkół podstawowych mogą skorzystać ze scenariuszy lekcji, bazy wiedzy i siedmiu webinarów.

Materiały powstały w ramach projektu “POWER YOUR FUTURE”, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej, zwłaszcza wśród dzieci z terenów wiejskich, o roli odnawialnych źródeł energii (OZE) w ochronie klimatu i budowaniu zrównoważonego bezpieczeństwa energetycznego. Do tej pory toruńskie centrum nauki zaprezentowało stanowiska edukacyjne o OZE podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka oraz przeprowadziło interaktywne lekcje w szkołach podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. – W sobotę odbyły się warsztaty, podczas których nauczyciele poznali metodykę nauczania o OZE i zmianach klimatycznych w krajach anglosaskich, poznali narzędzia i koncepcje ułatwiające edukowanie o OZE, a także wspólnie zastanawialiśmy się nad miejscem edukacji o OZE w polskim systemie edukacji – mówi Marcin Centkowski, rzecznik prasowy Młyna Wiedzy.

W ramach projektu powstała strona internetowa, na której udostępniono materiały edukacyjne dla nauczycieli. – Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas publikacje będą pomocne przy realizacji tematów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Oprócz scenariuszy lekcji czy bazy wiedzy, zachęcam do wykorzystania webinarów, które mogą być wprowadzeniem do lekcji poświęconych OZE – poleca Marcin Centkowski. Webinary przygotowali pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy zajmują się tą tematyką lub powiązanymi zagadnieniami. Na nauczycieli i uczniów czekają kilkunastominutowe nagrania poświęcone energetyce geotermicznej, wodnej, wiatrowej, słonecznej, biomasy, efektowi cieplarnianemu czy ogólnemu wprowadzeniu w tematykę odnawialnych źródeł energii.

Dostępne są również scenariusze lekcji poświęcone m.in. historycznym i obecnym zastosowaniom energii wiatru i wody, przemianom energii na przykładzie energii słonecznej, różnicom między źródłami energii (odnawialnymi a nieodnawialnymi), zwiększaniu udziału OZE w ogólnej produkcji energii czy sposobom jej oszczędzania. Scenariusze posiadają przykładowe gry (zabawy), zadania i eksperymenty, które można przeprowadzić w trakcie zajęć poświęconych OZE.

Projekt edukacyjny “POWER YOUR FUTURE” jest realizowany przez Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w ramach grantu Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce. Kwota pozyskanego finansowania działań wynosi 19 959 USD.

29 listopada 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,050,794