Jak kształtować u uczniów kompetencje matematyczno-przyrodnicze?

dziecko i liczydło

Jak kształtować u uczniów kompetencje matematyczno-przyrodnicze?

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych do udziału w szkoleniu blended learning na temat: 

Jak kształtować u uczniów kompetencje matematyczno-przyrodnicze?

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

  • sesje na platformie e-learningowej: od 28 kwietnia do 30 maja 2021 r.
  • spotkania on-line na platformie ClickMeeting: 27 kwietnia, 18 i 25 maja 2021 r. w godz. 16.00 – 17.30.

 

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 22 do 27 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00.

Szczegóły, zapisy oraz sylabus szkolenia dostępne są na stronie:

https://szkolenia.ore.edu.pl/Szkolenie/Szkolenie/DanePodstawowe/6263

Dane teleadresowe organizatora:

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych WRKK

Ośrodka Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28
00 – 478 Warszawa
tel.(+48) 22 345 37 73
fax.(+48) 22 345 37 29

Źródło: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

23 kwietnia 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,750,542