Jak innowacyjnie (na)uczyć?

Jak innowacyjnie (na)uczyć?

KPCEN Toruń

„Innowacyjna edukacja – czyli jaka?” to temat wojewódzkiej konferencji, która 17 maja 2018 r. zgromadziła 130 dyrektorów szkół i placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli oraz przedstawicieli jednostek samorządowych. Organizatorem spotkania było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu – Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji pod kierownictwem Marzenny Wierzbickiej. Celem konferencji było ukazanie innowacyjności w szkole z różnych perspektyw, co oddawały interesujące tytuły wystąpień w programie.

Po powitaniu zebranych przez dyrektora KPCEN w Toruniu Małgorzatę Trzeciak i zabraniu głosu przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika nastąpiły kolejne wystąpienia zaproszonych prelegentów.

Prof. dr hab. Beata Przyborowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) zwróciła uwagę na fakt zmiany podejścia do innowacyjności i obrazu innowatora. Prelegentka omówiła 4 perspektywy innowacji wg Seana Esbjörna-Hargensa:

  1. zachowania edukacyjne,
  2. doświadczenia edukacyjne,
  3. kulturę edukacyjną,
  4. system edukacyjny.

 

Wymieniła również typy innowacji, które sama wyłoniła: mentalne, kulturowe, behawioralne i systemowe/społeczne. Zwróciła uwagę na interdyscyplinarność innowacyjności oraz przywołała badania, które pokazały, że tylko 6% innowacji to innowacje wychowawcze.

Kolejny prelegent, Aleksander Pawlicki, reprezentujący Szkołę Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, nazwał szkoły „cmentarzyskami pomysłów”. Podkreślił, że często idea rozprzestrzenia się szybko, ale jej znaczenie zostaje na miejscu. Podał przykład z ocenianiem kształtującym. Większość nauczycieli deklaruje, że zna i stosuje zasady OK, ale tak naprawdę w niewielu szkołach w Polsce jest ono w całości i właściwie stosowane. Aleksander Pawlicki apelował o więcej KEKS-ów w szkole: K-kompetencje, E-emocjonalne, K-komunikacyjne, S-społeczne. „Pestkami” nazywał małe, proste rozwiązania do zastosowania w szkole, np. radzenie sobie z gniewem lub system sygnałów przy przechodzeniu od jednej aktywności do drugiej. Pestki działają wtedy, gdy są łatwe w zastosowaniu i używamy je przez dłuższy czas, który jest potrzebny do wypracowania nawyków. Ważne jest również połączenie rozwiązań wychowawczych i edukacyjnych oraz udział w nich uczniów.

Robert Preus, konsultant KPCEN w Bydgoszczy, mówił o wykorzystaniu smartfonów na lekcjach. Argumenty za tym są następujące: uczniowie je mają, często najnowsze modele, z dostępem do Internetu, mobilne technologie i tak wejdą/weszły do szkół. Pokazał smartfona jako transformera, czyli urządzenie pomiarowo-rejestracyjne. Konsultant omówił przykład lekcji, której tematem były „Sposoby pomiaru odległości w terenie z wykorzystaniem dalmierza”. Pokazał również, jak wykorzystać inne czujniki, takie jak: magnetometr, luksomierz, fonometr i inne.

Interesującym przykładem innowacyjnej edukacji jest szkoła No Bell w Konstancinie, którą przybliżyły zebranym Izabella Gorczyca, dyrektor szkoły, i dr Joanna Górecka. W szkole pracuje się z uczniami m.in. metodą projektu badawczego i gier terenowych. Uczniowie sami decydują, nad jakim materiałem będą pracować. Samodzielny wybór zadań powoduje kształtowanie w nich odpowiedzialności za uczenie się. Sprawczość uaktywnia motywację wewnętrzną. Ważny jest również wymiar przestrzeni, różne jej typy. Uczniowie nie są przykuci do ławek. Dyrektor szkoły podkreśliła wagę relacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Na koniec konferencji Jarosław Przybył przedstawił działania Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu we wspieraniu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim. Mówił o promocji Astrobaz i wprowadzeniu Systemu Regionalnych Kół Przedmiotowych. Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna EDUPOLIS wpisuje się również w priorytet innowacyjnych działań ujętych w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Tekst: Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu

Zdjęcia: Ewa Kondrat, Tadeusz Wański, Dominika Wojtasińska (KPCEN w Toruniu)

 

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6640846