Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie! – kampania społeczna Ośrodka Braille’a

Podsumowanie kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”, fot. Filip Kowalkowski

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie! – kampania społeczna Ośrodka Braille’a

Marszałkowski Ośrodka Braille’a w Bydgoszczy podsumował dziś (3 grudnia) kampanię społeczną “Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” na rzecz integracji osób, u których występują problemy wzrokowe ze środowiskiem ludzi widzących. Głównym punktem uroczystości z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego było wręczenie placówkom edukacyjnym ,,Certyfikatów Przyjaznych Osobom Niewidomym”.

– Ośrodek Braille’a to jedyna tego typu placówka w województwie. Jej zadaniem jest kształcenie dzieci i młodzieży niewidomej, słabowidzącej, głuchoniewidomej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Prowadzi także działania na rzecz integracji osób niewidomych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Kampania „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” to cykl zajęć edukacyjnych, wychowawczych, spotkań, imprez, projektów, konkursów realizowanych od 14 do 20 października z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski przez uczniów, nauczycieli i inne osoby, w szkołach, placówkach, środowisku lokalnym w zakresie upowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.

W tym roku udział w kampanii wzięło 205 szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych z 12 województw. Wszystkie otrzymają stosowne certyfikaty. Podczas uroczystości certyfikaty odebrało czternaście szkół i placówek z województwa kujawsko-pomorskiego, a także pięć szkół z województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W ramach wydarzenia odbyło się także wręczenie Certyfikatów Honorowych, instytucjom, które wsparły kampanię w jej realizacji (Poczta Polska, Instytut Pamięci Narodowej, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Pomorskie Kuratorium Oświaty).

Lista wszystkich placówek, które otrzymają certyfikaty

Inwestycje w Braille’u

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, prowadzony przez samorząd województwa, jest najstarszą placówką w Polsce kształcącą osoby z dysfunkcją wzroku. W szkole uczy się młodzież niewidoma, słabowidząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obecnie jest to ponad pół tysiąca podopiecznych, z czego 88 uczniów uczęszcza do szkół kształcenia zawodowego.

Szkoły wchodzące w skład Ośrodka Braille’a:

  • Szkoła Podstawowa nr 53
  • XVIII Liceum Ogólnokształcące
  • Technikum
  • Branżowa Szkoła I Stopnia
  • Szkoła Policealna
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 

W czerwcu zakończyliśmy w szkole projekt „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie”, dzięki któremu możliwe było utworzenie dwóch nowych, w pełni wyposażonych pracowni dla zawodów kelnera (w technikum) oraz florysty (w Specjalnej Szkole Policealnej). Ponadto zmodernizowane zostały pracownie dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji.

Zadbano również o specjalistyczne wyposażenie warsztatów zawodowych. Na przykład pracownia, w której szkolą się przyszli masażyści, zyskała ponad 400 sprzętów dydaktycznych, w tym modele anatomiczne, fantomy, sprzęt rehabilitacyjny, stoły do masażu, kostki i poduszki rehabilitacyjne, aparaty do elektroterapii, ultradźwięków i laseroterapii. Do pracowni trafiły także pomoce tyflodydaktyczne, dzięki którym uczniowie niewidomi, słabowidzący oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi mają szansę zdobyć nowoczesne i poszukiwane na rynku pracy zawody (więcej).

Wartość projektu to 3,8 miliona złotych, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosło 3 miliony złotych.

Urząd Marszałkowski przygotowuje kolejną inwestycję w Ośrodku Braille’a. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub z niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu. Miejsca dla przedszkolaków powstaną w specjalnie do tego celu zaadoptowanym budynku, przekazanym przez władze Bydgoszczy.

Inwestycje w bydgoskim Ośrodku Braille’a wpisują się w szerszy pakiet inicjatyw na rzecz oświaty. Samorząd województwa wspiera także modernizację Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Zdjęcie gł.: Podsumowanie kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”, fot. Filip Kowalkowski

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,837,028