Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie! – kampania społeczna

09 Paź Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie! – kampania społeczna

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus serdecznie zapraszają w dniach 14.10.2019 – 20.10.2019 do udziału w kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski ,,JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!” 2019.

Cele, które można wspólnie osiągnąć:
• kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową,
• zwiększenie integracji osób które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku,
• przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów,
• zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową,
• włączenie w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski jak najszerszej grupy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, samorządów i innych organizacji z terenu całej Polski.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o przyłączenie się do Kampanii ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” poprzez przeprowadzenie w swojej placówce zajęć z dziećmi i młodzieżą (np. pogadanek, apelu, lekcji wychowawczych, prezentacji, itp.) na temat potrzeb i możliwości osób niewidomych i słabowidzących lub udział w wydarzeniach zaproponowanych przez organizatora. Program, list do uczniów, regulamin i propozycje materiałów do wykorzystania na zajęciach z okazji MDBL są dostępne w załącznikach na stronie www.braille.bydgoszcz.pl

Potwierdzenie uczestnictwa w akcji sprawozdaniem (formularz sprawozdania w załącznikach) pozwoli Państwa placówce uzyskać certyfikat:
,,SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM”,
,,PLACÓWKI PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM”,
,,PRZEDSZKOLA PRZYJAZNEGO OSOBOM NIEWIDOMYM”.

Prosimy o przesyłanie sprawozdań do 31 października 2019 r. na adres e-mail: soswnr1@braille.bydgoszcz.pl

Lista szkół, placówek i przedszkoli, które nadeślą sprawozdania i otrzymają certyfikat zostanie zamieszczona na stronie internetowej naszego Ośrodka. Dokument w formie papierowej prześlemy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Uroczyste wręczenie wyróżnień za najaktywniejsze działania nastąpi 3 grudnia 2019 roku.

PATRONAT HONOROWY nad kampanią objęli: Minister Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Bydgoskiego, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Poczta Polska S.A.Liczba odwiedzin:

2,664,158