IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Architektura Miast”

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Architektura Miast”

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Architektura Miast”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Architektura Miast”. Architektura przemysłowa/Architektura poprzemysłowa. Odbędzie się ona 29-30 września 2021 roku w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Patronat: Prezydent Miasta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Komitet naukowy: prof. dr hab. Jacek Woźny, dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, dr hab. Marek Romaniuk

IDEA KONFERENCJI: 

Kolejna edycja konferencji z cyklu „Architektura miast” przywoła architekturę, bez której trudno wyobrazić sobie XIX- i XX- wieczne miasto. Industrializacja była impulsem dla dynamicznego rozwoju wielu miast, w tym Bydgoszczy, gospodarza tegorocznej konferencji.

Zakłady przemysłowe wznoszone w XIX i w XX wieku na obrzeżach miast, obecnie znajdują się na obszarach śródmiejskich. Architekci musieli dostosowywać swoje projekty do funkcji, pamiętać o bezpieczeństwie, ale też w takich obiektach eksperymentowali z nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, wprowadzanymi następnie na szeroką skalę w budownictwie.

Coraz powszechniejsze jest docenianie dziedzictwa poprzemysłowego – zwłaszcza w aspekcie kulturowym: historycznym i społecznym. Pojawiają się jednak kwestie dotyczące wartościowania, estetyki i wyburzeń w celu pozyskiwania terenów pod współczesną zabudowę – warto o nich dyskutować. Interesujące będą omówienia kompleksów fabrycznych w kontekście historycznym i socjologicznym oraz przedstawienie współczesnych zmian funkcji dla obiektów poprzemysłowych.

 CELE KONFERENCJI:

Konferencja ma na celu pogłębienie tematyki dotyczącej architektury przemysłowej/poprzemysłowej, zwrócenie uwagi na jej walory zabytkowe, przedstawienie udanych/nieudanych projektów rewitalizacyjnych na terenach postindustrialnych.

Tematy związane z regionem kujawsko-pomorskim zostaną pokazane na tle zjawisk w Polsce i w Europie. Podstawowym celem konferencji jest przedstawienie zjawisk do tej pory nie znanych i najnowszych wyników badań związanych z zaproponowanym tematem.

Konferencja będzie kontynuacją zorganizowanych w latach 2008, 2009, 2012, 2016‒2020 sesji naukowych odbywających się pod hasłem: Architektura Miast (poprzednie dotyczyły m.in. oper, filharmonii, teatrów, architektury mieszkaniowej, szpitalnej, architektury sakralnej i terenów zielonych w miastach w XIX i XX wieku).

UWAGA: Ze względu na sytuację związaną z pandemią Organizatorzy są przygotowani na przeprowadzenie obrad konferencji w trybie on-line

Informacje organizacyjne: Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zabytki@kpck.pl do 30 lipca 2021 roku.

Pobierz kartę zgloszenia

  • O zakwalifikowaniu się na konferencję zawiadomimy Państwa do 10 sierpnia 2021 roku.
  • W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, afiliację, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, tytuł referatu i krótkie streszczenie wystąpienia (ok. 600 znaków).
  • Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 150 zł.
  • Na każde wystąpienie przewidujemy 20 minut.
  • Aktualności dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej pl.
    Informacje na temat wydarzenia można również śledzić na naszym profilu na Facebooku – facebook.com/pracownia dziedzictwa kulturowego kpck
  • Pytania prosimy kierować na adres email: zabytki@kpck.pl lub na numer telefonu:
    52 585 15 02. Osoby do kontaktu: mgr Bogna Derkowska-Kostkowska.

 

Organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

9 lipca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,836,292