IX edycja konferencji “Edukacja w cyfrowym wymiarze”

IX edycja konferencji “Edukacja w cyfrowym wymiarze”

25 marca 2019 roku po raz dziewiąty odbyła się organizowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku konferencja “Edukacja w cyfrowym wymiarze”. Honorowy patronat nad konferencją objął Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem tegorocznej edycji była popularyzacja wykorzystania technologii AR (Augmented Reality) i VR (Virtual Reality) w edukacji oraz prezentacja interaktywnych form i metod pracy służących zachęcaniu uczniów do nauki programowania.

Stale zmieniająca się rzeczywistość edukacyjna wymaga od nas elastyczności oraz ciągłego podnoszenia swoich kompetencji medialnych, co podkreśliła w swoim wystąpieniu otwierającym konferencję Dyrektor KPCEN we Włocławku Grażyna Troszyńska.

O Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej mówił Bohdan Pawłowicz reprezentujący Instytut Badawczy NASK. Programowanie, czyli oswajanie świata cyfrowego, omówił Krzysztof Jaworski z Mistrzów Kodowania, natomiast o nauce kodowania w edukacji wczesnoszkolnej opowiedział Florian Gałuszka z wydawnictwa Helion. Sporej dawki pozytywnej energii dostarczyła Iga Malik z Akces Edukacja LEGOⓇ Education, w swoim interaktywnym wykładzie zaprezentowała w praktyce, jak rozwija się kompetencje cyfrowe poprzez naukę kodowania. Rozszerzoną rzeczywistość oraz przykłady wdrożeń aplikacji mobilnych z tego zakresu w sektorze edukacji pokazał Piotr Kożniewski z firmy 3R Studio. „Pierwszy krok do świata AR: własna aplikacja mobilna z Rozszerzoną Rzeczywistością bez programowania” to temat prezentacji zdalnej z firmy Actum Lab, z którą zapoznali się uczestnicy konferencji.

W programie został uwzględniony czas na przedstawienie przykładów dobrych praktyk wdrożonych w szkołach z naszego regionu. Reprezentujący Zespół Szkół Elektrycznych z Włocławka Jarosław Dąbrowski wraz z uczniami Kacprem Skonieckim i Franciszkiem Rojewskim, pokazali urządzenia i roboty zbudowane podczas zajęć prowadzonych w ramach Szkolnego Koła Mechatroniki i Robotyki. Nauczycielka z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku, Magdalena Dyberna, omówiła realizowany w swojej szkole projekt „Przemysł 4.0 a nauczanie programowania w szkole zawodowej”.

Uczestnicy konferencji mieli także okazję do indywidualnych spotkań i konsultacji z przedstawicielami firm specjalizujących się w dostarczaniu najnowszych światowych rozwiązań technologicznych dla edukacji, które prezentowane były na stoiskach wystawienniczych: Actum Lab, Agraf, Edusense, RoboCamp, LEGOⓇ Education, Mistrzowie Kodowania,Multimedia Polska, Trobot, Wonderpolska, Wydawnictwo Helion, 3RStudio.

Licznie przybyli na spotkanie nauczyciele i dyrektorzy szkół/placówek podkreślali, że o szczególnej wartości przedsięwzięcia świadczy fakt przedstawienia wielu praktycznych przykładów rozwiązań dla nauczyciela jako mentora wspierającego ucznia w podróży po cyfrowym świecie.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,854,266