Inwestujemy w nowoczesną szkołę

Inwestujemy w nowoczesną szkołę

Dodatkowe zajęcia z zakresu języków obcych czy informatyki lub doposażenie pracowni w sprzęt potrzebny do nauczania eksperymentalnego – na między innymi te działania szkoły ogólnokształcące mogą uzyskać dofinansowanie we właśnie ogłoszonym konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego.

– Rozwijanie kompetencji kluczowych – w tym w dziedzinie języków obcych, nauk ścisłych i informatyki oraz podstawowych umiejętności społecznych to bardzo ważne współcześnie sprawy. Inwestując środki w budowę nowoczesnej oferty edukacyjnej szkół ogólnokształcących odpowiadamy na oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki prowadzące szkoły, których zadaniem jest kształcenie ogólne. Środki będzie można wykorzystać na różnorodne projekty, między innymi:

 • rozwijanie u uczniów umiejętności niezbędnych na rynku pracy, np. kompetencji cyfrowych, matematyczno-przyrodniczych, posługiwania się językami obcymi oraz umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy,
 • indywidualna praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniem młodszym, to znaczy rozpoczynającym kolejny etap nauczania, w tym przypadku uczniem klas I i VI szkół podstawowych,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy,
 • tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych poprzez doposażanie pracowni w odpowiedni sprzęt,
 • podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych,
 • realizacja wysokiej jakości staży we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż.

 

Najważniejsze fakty:

 • o dofinansowanie mogą się ubiegać przede wszystkim organy prowadzące szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych i szkół policealnych),
 • wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 września do 30 października,
 • wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2,5 mln złotych,
 • minimalna wartość jednego projektu to 100 tysięcy złotych,
 • więcej informacji o konkursie na stronie mójregion.eu.

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Mikołaj Kuras

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,037,948