Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Działania MEN na rzecz cyfrowej edukacji

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli, podsumowujący najważniejsze działania i projekty realizowane przez MEN w ostatnich latach na rzecz cyfryzacji edukacji oraz upowszechniania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się.

W publikacji zawarto opis materiałów informacyjnych dotyczących edukacji zdalnej, np. informatora MEN dotyczącego organizacji kształcenia na odległość oraz poradnika opracowanego przez UODO we współpracy z MEN na temat bezpieczeństwa danych. W informatorze szczegółowo opisano stronę epodreczniki.pl oraz materiały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Znaleźć w nim można również opis projektów szkoleniowych dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, projektów edukacyjnych, takich jak program „Aktywna tablica” czy Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, oraz rekomendacje dotyczące wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Publikacja (w formacie PDF i DOCX) do pobrania na stronie MEN – TUTAJ

Oprac. i projekt graf. Anna Siemińska

Fot. Canva

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie