TWORZONE PRZEZ LUDZI, WSPIERANE PRZEZ TECHNOLOGIĘ

 • Poznaj EDUPOLIS. Platformę dostarczającą edukacyjne treści interaktywne. Korzystaj i wzbogacaj jej zasoby o własne materiały. Przyłącz się do aktywnej społeczności nauczycieli i uczniów. Inspiruj się, udostępniaj, współpracuj.

 • Portal udostępnia materiały i treści dydaktyczne zgodne z podstawą programową do nauczania w szkołach podstawowych.

 • Jest także miejscem do tworzenia i przechowywania regionalnych treści edukacyjnych, oraz umożliwia budowanie społeczności nauczycieli i uczniów udostępniających i wymieniających między sobą tworzone materiały.

7199

LICZBA ZASOBÓW

6857

ZASOBY PRZEDMIOTOWE

342

ZASOBY REGIONALNE

O Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej

Poznaj Kujawsko-Pomorską Platformę Edukacyjną o nazwie EDUPOLIS, platformę zaprojektowaną i stworzoną specjalnie na potrzeby Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W skład platformy wchodzi kilkanaście modułów, które zapewniają dostęp nie tylko do materiałów dydaktycznych, ale także narzędzi i aplikacji ułatwiających organizację pracy uczniów i nauczycieli.

Portal udostępnia materiały i treści dydaktyczne zgodne z podstawą programową do nauczania w szkołach podstawowych, a w wybranych grupach tematycznych nawet wykraczają poza tą podstawę. Jest także miejscem do tworzenia i przechowywania regionalnych treści edukacyjnych oraz umożliwia budowanie społeczności nauczycieli i uczniów udostępniających, a także wymieniających między sobą tworzone materiały.

Przeczytaj więcej

Nowoczesna platforma oferuje 7289 zasobów m.in. z zakresu edukacji polonistycznej, muzycznej, plastycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej oraz zajęć komputerowych i technicznych, wychowania fizycznego, a także etyki, języka angielskiego i niemieckiego.

Wśród ogólnej liczby zasobów wyodrębnić możemy 342 zasoby regionalne i 6857 zasobów przedmiotowych. Na multimedialne materiały edukacyjne dostępne w ramach Edupolis składają się: lekcje uczniowskie i nauczycielskie, ilustracje, pokazy slajdów, animacje, symulacje, gry dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne, mapy i karty pracy.
Dodatkowe uzupełnienie bogatej bazy zasobów edukacyjnych stanowi Portal Wiedzy o Regionie, rozwijający lokalny patriotyzm i dostarczający interesujących informacji związanych z najbliższą okolicą

Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna zawiera szereg ciekawych funkcjonalności dostępnych w wybranych modułach:
System Edukacji Wirtualnej odpowiedzialny za wspomaganie procesu nauczania umożliwia m.in.:

 • konstruowanie ankiet,
 • prowadzenie blogów przez uczniów,
 • stworzenie E-portfolio przez nauczycieli,
 • tworzenie klas, przydzielanie do nich uczniów i nauczycieli,
 • weryfikację postępów pracy uczniów, jej ocenę,
 • rozwiązywanie zadań przygotowanych przez nauczyciela,

i wiele innych…

Repetytorium dla edukacji wczesnoszkolnej dostarcza funkcjonalności umożliwiające samodzielną powtórkę materiału dydaktycznego, a także:

 • wykorzystanie mechanizmu zachęt i rywalizacji w procesie edukacyjnym,
 • powtórkę materiału z obszaru edukacji matematycznej,
 • podgląd osiągnięć indywidualnych użytkowników i klasy oraz porównanie osiągnięć grupy z innymi grupami zarejestrowanymi (dla nauczycieli),

Platforma Gier Miejskich umożliwia projektowanie, udostępnianie oraz przeprowadzanie gier miejskich z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Składa się z:

 • Kreatora Gier Miejskich odpowiedzialnego m.in. za: tworzenie i edycję zadań w formie pytań testowych i poleceń dotyczących odszukania konkretnego miejsca w terenie,
 • Wortalu Platformy Gier Miejskich umożliwiającego m.in.: pobranie aplikacji służącej do uczestnictwa w grze i zapoznanie się z możliwościami wykorzystania Platformy Gier w edukacji,
 • Mobilnej Aplikacji Uczestnika Gry Miejskiej, która działa na urządzeniach mobilnych, funkcjonuje w systemie operacyjnym Android v 4.0 i nowszych

To jedynie wybrane moduły oraz przykładowe możliwości, jakie ze sobą niosą. Edupolis gwarantuje ich o wiele więcej.

Korzystaj i wzbogacaj zasoby Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej o własne materiały.

Przyłącz się do aktywnej społeczności nauczycieli i uczniów. Inspiruj się, udostępniaj, współpracuj.

Liczba odwiedzin:

6,152,552