DLA NAUCZYCIELA

 •  

  Zbiór treści edukacyjnych

   

  Platforma oferuje bogatą bazę materiałów multimedialnych, takich jak: animacje, symulacje, gry dydaktyczne czy mapy i karty pracy. Nauczyciel otrzymuje narzędzie do wyszukiwania ich zgodnie z zapotrzebowaniem celem tworzenia i przeprowadzania innowacyjnych lekcji zgodnych z podstawą programową.

 •  

  Tworzenie treści edukacyjnych

   

  Możliwość komponowania autorskich projektów lekcji w oparciu o gotowe, dostępne komponenty. Dostępne narzędzia pozwalają na edycję istniejących materiałów, a także dodawanie własnych zasobów.

 •  

  Przygotowywanie lekcji

   

  Tworzenie pełnego scenariusza lekcji, uwzględniającego nie tylko dobranie odpowiednich materiałów, ich edycję, ale także przypisanie zadań uczniom w obrębie klas lub grup, urozmaicenie zajęć, wybór sposobu prezentacji treści w klasie.

 •  

  Prowadzenie lekcji

   

  Zbiór narzędzi ułatwiających odpowiednią prezentację materiału dydaktycznego w klasie, umożliwiający bieżący podgląd pracy uczniów, stałe modyfikowanie i rozszerzanie zakresu lekcji zgodnie z potencjałem oraz umiejętnościami danej grupy.

 •  

  Łatwa komunikacja

   

  Rozwinięty moduł społeczności owy pozwalający na szybką komunikację z uczniami, innymi nauczycielami, a także pomiędzy jednostkami oświatowymi. Możliwość udostępniania materiałów, organizowania grup, wyszukiwania informacji, projektowego podejścia do zadań.

 •  

  Podsystem biurowy

   

  Dostęp do zintegrowanego pakietu aplikacji umożliwiających pracę z tekstem, arkuszami kalkulacyjnymi, przechowywanie plików, organizowanie czasu pracy, zarządzanie projektami i kontaktami oraz przygotowywanie prezentacji w ramach pakietu MS Office 365.

 •  

  Projektowanie gier miejskich

   

  Tworzenie i edycja gier miejskich umożliwiających prowadzenie zajęć w terenie, rozwijanie zdolności orientacyjnych uczniów, uatrakcyjnienie procesu uczenia. Komponowanie scenariuszy bogatych w punkty lokalizacyjne, pytania testowe, grafiki, dźwięki i wideo.

Liczba odwiedzin:

5,941,896