Informacja na temat wynagradzania nauczycieli, pracowników administracji i obsługi

lekcja online

Informacja na temat wynagradzania nauczycieli, pracowników administracji i obsługi

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazał się artykuł dotyczący zasad wynagradzania nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

W artykule czytamy, że nauczycielowi, prowadzącemu lekcje online, przysługuje wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego nauczycielowi należą się dodatki za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny (w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy), jeżeli jest do nich uprawniony. Nauczyciel może również otrzymać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, jeżeli zastępował w pracy nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

Należy dodać, że o zasadach zaliczania poszczególnych zajęć do wymiaru godzin oraz o zasadach dokumentowania pracy nauczyciela decyduje dyrektor danej placówki.

Cały artykuł na stronie MEN-u – TUTAJ

Oprac. Anna Siemińska

Fot. Canva

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6646162