Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego na UMK, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl

Inauguracja roku akademickiego

Wyższe uczelnie rozpoczynają nowy rok akademicki. Dziś (1 października) inauguracja odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W środę (2 października) uroczyste rozpoczęcie roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, a 8 października – na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wystąpienie marszałka Piotra Całbeckiego na UMK (audio) (dzięki uprzejmości Radia Sfera)

Wystąpienie marszałka Piotra Całbeckiego na UMK (tekst)

W roku akademickim 2018/2019 na kujawsko-pomorskich uczelniach studiowało 56,6 tysięcy studentów. Większość z nich wybrała naukę na uniwersytetach. Największe uczelnie w regionie to Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Opracowanie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

Podczas dzisiejszej inauguracji w UMK tytuł doktora honoris causa toruńskiej Alma Mater odebrał brytyjski historyk Norman Davies. Profesor Davies wygłosił wykład „Historia, nauka i humanistyka”. W uroczystości uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

Jutro (2 października) w inauguracji roku akademickiego UTP uczestniczyć będzie wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Dzięki marszałkowskiemu wsparciu ze środków naszego RPO kujawsko-pomorskie wyższe uczelnie inwestują w rozwój laboratoriów badawczo-rozwojowych i nowoczesne pracownie dydaktyczne, służące kształceniu m. in. przyszłych inżynierów. Dofinansowanie o wartości 133 milionów złotych trafiło na realizację pięciu takich projektów przygotowanych przez uczelniane konsorcja.

Wśród nich jest realizowany przez UTP, UKW i UMK, wart 44,5 miliona złotych projekt inwestycyjny w ramach którego powstaną Centrum Badawcze Struktur Wielkogabarytowych, Laboratorium Podsystemów Funkcjonalnych i Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Centrum KET (kluczowych technologii wspomagających – Key Enabling Technologies). Kolejny projekt, realizowany przez UMK i Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, dotyczy budowy oraz wyposażenia w aparaturę badawczo-rozwojową Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK oraz utworzenia Centrum Przemysłów Kreatywnych, czyli 5 laboratoriów badawczych w WSG. Dofinansowanie na jego realizację to 38 milionów złotych.

Doposażenie infrastruktury naukowo-badawczej zakładają też projekty dwóch innych uczelnianych konsorcjów – UKW, UTP, UMK i Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi oraz UKW i UMK. W pierwszym przypadku chodzi o laboratoria dedykowane badaniom nad bezpieczeństwem żywności oraz tak zwaną żywnością spersonalizowaną; dofinansowanie wyniesie blisko 20,5 miliona złotych. Przedsięwzięcie UKW i UMK, z dofinansowaniem prawie 10,5 milionów złotych, dotyczy adaptacji i modernizacji budynków oraz doposażenia istniejących laboratoriów.

Bydgoskie Collegium Medicum UMK oraz UKW wspólnie z instytucjami otoczenia biznesu realizują projekt w obszarze nauk biomedycznych, nauk o żywności i żywieniu oraz nauk farmaceutycznych. Przedsięwzięcie obejmuje wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą 7 laboratoriów UMK oraz budowę i wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą Uniwersyteckiego Centrum Psychologicznego UKW. Wartość dofinansowania to 27 milionów złotych.

Lista projektów w ramach RPO realizowanych przez uczelnie.

W puli naszego RPO są też środki na rozwój firm związanych z uczelniami, powstałych z myślą o komercjalizacji wyników badań naukowych. Kolejne wsparcie dla jednostek badawczych, uruchomione z myślą o transferze wyników badań naukowych do gospodarki, dostępne jest w ramach projektów realizowanych przez marszałkowską Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji. Chodzi o Fundusz Badań i Wdrożeń, w ramach którego przedsiębiorstwa otrzymują dotacje na zakup usług badawczo-rozwojowych.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego   

Zdjęcie gł.: Inauguracja roku akademickiego na UMK, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,149,608