III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka – zapraszamy do udziału!

III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka – zapraszamy do udziału!

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Stanisława Jopka. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy po raz trzeci ma przyjemność pełnić rolę partnera, organizując I etap przesłuchań konkursowych.

W tym roku zmienia się regulamin konkursu. Aby łatwiej dotrzeć do osób zainteresowanych udziałem, przesłuchania odbywają się aż w 49 miastach Polski. W województwie kujawsko-pomorskim uczestnicy w pierwszym etapie konkursu mogą wybrać jedno z czterech miast: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz lub Włocławek.

Uczestnicy niezmiennie startują w 4 kategoriach wiekowych a zwycięzcy pierwszego etapu mierzyć się będą na szczeblu wojewódzkim (termin i miejsce zostaną podane później). Laureaci II etapu (wojewódzkiego) zaproszeni zostaną do siedziby Zespołu „Mazowsze” w Otrębusach, gdzie zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu, których usłyszymy i obejrzymy podczas Koncertu Galowego wraz z chórem, orkiestrą i baletem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

REPERTUAR

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie utworów z repertuaru PZLPiT „Mazowsze”. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do przygotowania dwóch utworów. Należy wybrać jeden utwór z grupy A i jeden twór z grupy B:

Grupa A:

• A tu jest Warszawa

• Co ja myślę

• Cyraneczka

• Kawaliry

• Kondziołecka

• Przepióreczka

• To i hola

• Trudno

• Warszawski dzień

• Wyszłabym za dziada

Grupa B:

• Bandoska

• Gęś wodą

• Jurgów

• Kujawiak

• Kusoki świętokrzyskie

• Laura i Filon

• Polonez żywiecki

• Świniorz

• Szyszki

• W olszynie

Nuty dostępne są na stronie: mazowsze.waw.pl

PRZESŁUCHANIA

Podczas  występu konkursowego uczestnik będzie miał za zadanie wykonanie jednego z przygotowanych utworów (kompozycja zostanie wybrana przez jury spośród dwóch przygotowanych przez uczestnika). Jeśli komisja konkursowa uzna za stosowne, uczestnik może zostać poproszony o zaprezentowanie drugiej z przygotowanych kompozycji. Dopuszczalne są wykonania a capella, a także z towarzyszeniem akompaniatora albo zespołu. Dozwolone jest również wykonanie utworu z podkładem odtworzonym z nośnika. Informacje dotyczące akompaniamentu oraz potrzebnego nagłośnienia uczestnik zobowiązany jest podać na karcie zgłoszeniowej.

I Etap przesłuchań regionalnych III Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka w Bydgoszczy organizowany jest 26 listopada 2022 r. w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, pl. Kościeleckich 6. Przesłuchania zaplanowano na godz. 12.00 (dokładna godzina zostanie potwierdzona dopiero po zamknięciu listy zgłoszeń).

KATEGORIE WIEKOWE:

• I Kategoria wiekowa: 8–13 lat

• II Kategoria wiekowa: 14–19 lat

• III Kategoria wiekowa: 20–25 lat

• IV Kategoria wiekowa: 26+ lat

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

W tym roku osoby zainteresowane udziałem w Konkursie Jopka zgłaszają się wyłącznie online za pomocą formularza na stronie https://mazowsze.waw.pl/etap-i gdzie wybierają miejsce i przypisaną do niego datę przesłuchań, wybierają utwory, które zaprezentują, wskazują sposób ich wykonania (a capella, akompaniament, podkład). Wypełniona karta trafia do organizatora oraz koordynatora regionalnego, który pilotuje przebieg I etapu.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 listopada 2022 r. Każde przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone mailowo lub telefonicznie.

NAGRODY:

Zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi:

• I Nagroda – 10 000 zł

• II Nagroda – 7 000 zł

• III Nagroda – 5 000 zł

Nagrody finansowe zostaną przyznane w każdej kategorii wiekowej, zostaną przyznane podczas finału, który odbędzie się w siedzibie zespołu „Mazowsze” w Otrębusach. Organizator przewiduje również przyznanie Nagrody Publiczności w wysokości 5 000 zł.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Marcin Wachniak – tel. 52 585 15 02 wew. 107, konkurs.jopek@kpck.pl

Regulamin oraz szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie organizatora: https://mazowsze.waw.pl/konkurs

20 października 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,939,403