III edycja przeglądu „Na kujawską nutę” za nami

Na kujawską nutę - w czasie przeglądu

27 Maj III edycja przeglądu „Na kujawską nutę” za nami

23 maja 2019 odbył już po raz trzeci organizowany przez KPCEN we Włocławku we współpracy z Centrum Kultury Browar B we Włocławku Przegląd dziecięcych grup tanecznych z przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej kultywujących kulturę regionu „Na kujawską nutę”.  Konkurs skierowany był do grup dziecięcych z przedszkoli oraz uczniów edukacji wczesnoszkolnej, podejmujących aktywność wokalno-taneczną czerpiącą z folkloru Kujaw z powiatów lipnowskiego, rypińskiego, radziejowskiego, aleksandrowskiego, włocławskiego i Miasta Włocławek. Honorowy patronat objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przegląd swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: Maria Mazurkiewicz – wicekurator Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Sławomir Kopyść – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Domicela Kopaczewska – wiceprezydent Miasta Włocławek, Stanisław Budzyński – burmistrz Lubrańca.

W tym roku w wydarzeniu  wzięło udział 188 dzieci z przedszkoli i pierwszego etapu szkół podstawowych. Jury w składzie: przewodnicząca Beata Więckowska – naczelnik Wydziału Edukacji i Nadzoru Departamentu Kultury i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Jolanta Michalska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatury we Włocławku,  Maciej Mielczarski – kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy” działającego w CK Browar B we Włocławku, pani Krystyna Pawłowska – etnograf  Muzeum Etnograficznego w Muzeum Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocławku wyłoniło laureatów:

Kategoria: Przedszkola

I miejsce – Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Lubrańcu
II miejsce – Przedszkole Publiczne nr 1 „Kraina Bajek” w Brześciu Kujawskim
III miejsce – Przedszkole Publiczne nr 25 „Słoneczko” we Włocławku

Kategoria: Edukacja wczesnoszkolna

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Lubrańcu
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu

Gratulujemy uczestnikom i ich opiekunom.Liczba odwiedzin:

2,635,040