III edycja Olimpiady Cyfrowej

26 Wrz III edycja Olimpiady Cyfrowej

Ruszyły zapisy do III Olimpiady Cyfrowej! Zapraszamy uczniów i uczennice szkół ponadpodstawowych do zdobywania nowej wiedzy i sprawdzenia swoich kompetencji medialnych i cyfrowych.

Motyw przewodni tegorocznej Olimpiady Cyfrowej to „Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania mediów”. To trudny, ale ważny temat. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci, zostały wymienione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako jeden z głównych celów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019. Obszary te wciąż wymagają odpowiedniego wsparcia edukacyjnego, dlatego firma Samsung Electronics Polska – lider rynku nowoczesnych technologii – angażuje się w programy skierowane do uczniów i uczennic, wspiera umiejętności teleinformatyczne młodych osób, ułatwia im dostęp do wiedzy i przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu.

Olimpiada Cyfrowa jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: testu on-line (listopad 2018 r.), mini-projektów (styczeń – luty 2019 r.) oraz zawodów finałowych (kwiecień 2019 r.)

Celem olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji, którzy rozumieją język mediów. W sposób przemyślany tworzą wizerunek i relacje. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją również prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.

Co można zyskać?

Tytułu Laureata/Laureatki Olimpiady Cyfrowej, jeden z trzech indeksów Collegium Civitas wraz ze zwolnieniem z rocznego czesnego oraz przywileje podczas rekrutacji na studia.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w Olimpiadzie Cyfrowej, należy zgłosić się do dyrektora szkoły, który powoła Komisję Szkolną. W skład Komisji wchodzi co najmniej jeden pracownik dydaktyczny szkoły. Przewodniczący Komisji Szkolnej rejestruje placówkę oraz zgłasza uczniów i uczennice, chcące wziąć udział w olimpiadzie, przy użyciu Elektronicznego Systemu Zgłoszeń na stronie internetowej olimpiady.

Rejestracja trwa do 31 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie TUTAJ

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,335,958