II Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Bawimy się lalkami” 2021

II Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Bawimy się lalkami” 2021

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych  do wzięcia udziału w Konkursie Artystycznym „Bawimy się lalkami”. Konkurs polega na wykonaniu lalki teatralnej (pacynki)) przedstawiającej postać z bajki, baśni lub legendy literatury polskiej lub zagranicznej. Wymagana wielkość pacynki to minimum 30 cm. Do udziału w konkursie uczestnicy mogą zgłosić się indywidualnie lub zostać wydelegowani przez placówkę. Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach wiekowych. Powołana komisja dokona oceny konkursowej i wyłoni najciekawsze, najstaranniej wykonane i najbardziej pomysłowe prace. Jury przyzna nagrody  w pięciu kategoriach: dzieci w wieku przedszkolnym, 7-9 lat, 10-13 lat, 14-18 lat, dorośli.

Na prace konkursowe (lalki teatralne) organizatorzy czekają do 17 września 2021 r. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przekazanie czytelnie wypełnionej karty, którą można pobrać tutaj. Wyniki konkursu „Bawimy się lalkami” zostaną ogłoszone 19.10. 2021.

Przesłane prace konkursowe zostaną użyte w celach organizacji wystawy konkursowej, jak i innych celach związanych bezpośrednio i niezwiązanych bezpośrednio z konkursem. Z wszystkich nadesłanych lalek zostanie utworzona wystawa, która zostanie otwarta w siedzibie KPCK w Bydgoszczy w momencie wręczenia nagród. Pacynki będą wykorzystane w prezentacji podczas warsztatów podsumowujących przedsięwzięcie, lalki będą również brały udział w przedstawieniu, które będzie uwieńczeniem pomysłu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu dostępnego na www.kpck.pl

Partnerem konkursu jest Fundacja PZU.

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji i galerii prac z ubiegłego roku: https://kpck.pl/ogolnopolski-konkurs-artystyczny-bawimy-sie-lalkami-wyniki-fotogaleria-wideorelacja/

10 sierpnia 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,738,787