II Kujawsko-Pomorska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

II Kujawsko-Pomorska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Fundacja „Rodzice Szkole” zapraszają Rady Rodziców szkół województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konferencji. Odbędzie się ona 22 listopada 2018 r. (czwartek) w godzinach 9.30 – 15.45 w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Bydgoszczy przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2.

Celem II Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego oraz omówienie obowiązujących i proponowanych przez Fundację „Rodzice Szkole” rozwiązań prawnych dotyczących Rad Rodziców, szczególnie dotyczących gospodarki finansowej Rad Rodziców i zidentyfikowanie oczekiwań rodziców w tym zakresie.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie do dnia 15.11.2018 r. kwestionariusza zgłoszeniowego oraz krótkiej ankiety dotyczącej oceny systemu oświaty w Polsce. Dokumenty w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie www.radyrodzicow.pl w zakładce „Regionalne Konferencje Rad Rodziców”. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie ankiety oceny.

Pytania i szczegółowe informacje: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Kontakt do koordynatora w Fundacji „Rodzice Szkole”: beata.maria.iris987@gmail.com, tel.: 661-726-161.

Program konferencji

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie