II Akumulator Przedszkolny (16 marca)

Sala w przedszkolu

II Akumulator Przedszkolny (16 marca)

KPCEN Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza  16.03.2021 roku o godz. 17.00 na zdalne seminarium II AKUMULATOR PRZEDSZKOLNY  pt.  Sztuka mówienia NIE. Mądrzy dorośli – silne dzieci.

Celem seminarium jest wyposażenie nauczycieli, wychowawców, opiekunów w wiedzę związaną z mechanizmami odmowy oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie z odmową innych i właściwym odmawianiem.

Gościem seminarium jest Alicja Guła – trenerka Familylab, propagatorka koncepcji Jespera Juula. Szczególnie w trudnych czasach pandemii pragniemy przybliżyć zagadnienie  prawdziwych, wartościowych i właściwych relacji między dorosłymi a dziećmi.

Oprac. K. Karpińska

15 marca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,750,522