I Konferencja metodyczno-artystyczna Edukacja regionalna – tańce narodowe i regionu kujawsko-pomorskiego

I Konferencja metodyczno-artystyczna Edukacja regionalna – tańce narodowe i regionu kujawsko-pomorskiego

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - logoMiejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w I Konferencji metodyczno-artystycznej “Edukacja regionalna i kształtowanie tożsamości społecznej dzieci  i młodzieży – tańce narodowe i regionu kujawsko-pomorskiego”.

Cele konferencji to m.in:
– realizacja założeń edukacji regionalnej i priorytetów kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty;
– kształtowanie tożsamości indywidualnej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez zajęcia taneczne – taniec ludowy;
– upowszechnianie idei edukacji regionalnej z wykorzystaniem tańców narodowych i regionalnych – regionu kujawsko-pomorskiego;
– nauka polskich tańców narodowych: kujawiak, mazur, oberek, polonez, krakowiak;
– nauka podstawowych elementów tańców regionu kujawsko-pomorskiego: owczaryszek, chodzony.
– wymiana doświadczeń i popularyzacja form ludowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Konferencja jest podzielona na dwie części:

CZĘŚĆ I: warsztaty taneczne dla nauczycieli przedszkoli,  edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli świetlic szkolnych i placówek pozaszkolnych – obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez stronę MOEN

1 Moduł – czas trwania 2 godziny. 9.00-10.30
Polskie Tańce Narodowe  (3 tańce)

2 Moduł – czas trwania 2 godziny 11.00-12.30
Tańce regionu kujawsko-pomorskiego

CZĘŚĆ II : Prelekcje zaproszonych gości. 

Zapisy oraz regulamin wkrótce na stronie MOEN

9 marca 2023 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,139,005