Historie z Włocławka – KONKURS

Historie z Włocławka – KONKURS

logockbrowarb Włocławek

Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku zaprasza do udziału w konkursie „Historie z Włocławka”. Uczestnikiem konkursu może być pojedyncza, pełnoletnia osoba lub grupa osób, z czego przynajmniej jedna (reprezentująca drużynę) musi być pełnoletnia.

Zadaniem uczestników jest realizowanie zawartych na planszy konkursowej zadań i przekazywanie ich do Organizatora w sposób określony w regulaminie. Wykonanie każdego polecenia, bądź rozwiązanie zadania musi zostać udokumentowane w sposób niebudzący wątpliwości, za pomocą zdjęcia lub krótkiego filmiku. Jest to warunek konieczny do zaliczenia zadania i naliczenia punktów.

Zdjęcia, filmy, opisy dokumentujące wykonanie zadania muszą zostać przekazane Organizatorowi drogą mailową na adres edukacja@ckbb.pl

Konkurs trwa od 13 stycznia 2021 do 7 lutego 2021.

Więcej informacji  o konkursie na stronie Centrum Kultury „Browar B.”

Źródło: ckbrowarb.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,743,093