Historia mody: Wiek niewinności. Moda strojów ślubnych w XIX w. (18 maja)

Historia mody: Wiek niewinności. Moda strojów ślubnych w XIX w. (18 maja)

W czasie kolejnego spotkania z cyklu Historia mody Anna Straszewska opowie o strojach ślubnych w XIX wieku i inspiracjach jakich dostarczają współcześnie.

Dr Anna Straszewska jest absolwentką Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Redakcji Słownika Artystów Polskich w Instytucie Sztuki PAN, a także wykłada historię sztuki XIX wieku i historię ubioru w ASP w Warszawie. Koordynuje pracę Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Zajmuje się przede wszystkim badaniami nad dawnym ubiorem, jego rekonstrukcją oraz powiązaniami mody ze sztuką; pracę magisterską i szereg artykułów poświęciła historii stroju ślubnego, a doktorską roli kostiumu historycznego w twórczości Jana Matejki i malarstwie XIX wieku (opublikowana w 2012 roku). Wydała również książkę popularnonaukową „Strój polski w malarstwie od XVI do XIX wieku” (Warszawa 2013). Kolekcjonuje zdjęcia oraz ubiory ślubne i ich historie; autorka wystawy strojów ślubnych w czasach PRL-u.

Gdzie: Facebook Centrum Literatury CSW
Kiedy: 18.05.2021 (wtorek), godz. 18.00

Zdjęcie gł.: Dziennik Mod Paryskich z 1845 r. (domena publiczna)

13 maja 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,746,260