Gra turystyczna “Bydgoskie Kobiety”

Gra turystyczna “Bydgoskie Kobiety”

Gra „Bydgoskie Kobiety” jest udostępniona w formie ulotki w budynkach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, w miejscach dostępnych dla odbiorców, a także w formie pdf na stronie internetowej Muzeum (zakładka Gry turystyczne). Gra, realizowana w przestrzeni miejskiej, porusza temat kobiet-bydgoszczanek zaangażowanych w działalność patriotyczną, niepodległościową oraz kulturalno-społeczną i oświatową w Bydgoszczy na początku XX w.

Przedstawione będą m.in. konspiratorki w powstaniu wielkopolskim, Wincentyna Teskowa – redaktorka pierwszej polskiej gazety w Bydgoszczy i prezeska Żeńskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Bydgoszczy, Stefania Tuchołkowa – literatka, prezeska Czytelni dla Kobiet, a także radne miejskie czy Wanda Siemaszkowa – pierwsza dyrektorka Teatru Miejskiego. Przede wszystkim będą to kobiety, które pracowały na rzecz powrotu Bydgoszczy do Macierzy i wzięły czynny udział w repolonizacji miasta.

Celem gry jest uczczenie głównie 100. rocznicy uzyskania przez kobiety praw wyborczych w Polsce i edukacja mieszkańców Bydgoszczy na ten temat oraz przybliżenie odbiorcom postaci kobiet zasłużonych dla Bydgoszczy oraz ich wkładu w odzyskanie niepodległości przez Bydgoszcz, a także kreowanie wśród ludności poczucia tożsamości narodowej.

autorzy gry: Anna Nadolska, Dariusz Leśniewski
projekt graficzny: Ewa Widacka-Matoszko

„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”, towarzyszącego logo Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

GRA TURYSTYCZNA – tutaj do pobrania

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6646311