Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej

07 lipiec Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zaprasza nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i/lub przedmiotów ekonomicznych ze szkół ponadpodstawowych do zgłaszania chęci otrzymania bezpłatnie pakietu „Przedsiębiorczość na planszy”. Zawiera on przewodnik metodyczny dla nauczyciela z konspektami zajęć i 6 egzemplarzy gry planszowej z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Pakiety będą dystrybuowane od 1 października 2021 r. Warunkiem otrzymania pakietu jest złożenie deklaracji przeprowadzenia zajęć z uczniami szkoły ponadpodstawowej w październiku 2021 r. oraz deklaracji udziału nauczyciela w badaniu ewaluacyjnym.

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o przesłanie skanu dokumentów zgłoszeniowych (formularz, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych) na adres: kkolodziejczyk@skef.pl w terminie do 31 sierpnia 2021 r., a następnie oryginałów dokumentów na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, z dopiskiem „Gra na start!”.

Z nauczycielami, którzy zostaną wybrani do otrzymania pakietu skontaktujemy się mailowo do dnia 15 września 2021 r.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Kołodziejczyk tel. 695-981-036 lub 58 624-98-72.
Dodatkowe informacje i formularz zgłoszeniowy tutaj

Fot. www.skef.pl

 

7 lipca 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,849,399