Gościliśmy rodaków z Brazylii

Gościliśmy rodaków z Brazylii

W Urzędzie Marszałkowskim gościliśmy wczoraj (15 lipca) dwie muzyczne grupy Polonii brazylijskiej: członków Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” z Kurytyby oraz Polską Grupę Ludową „Karolinka” z Sao Mateus do Sul. Z naszymi gośćmi spotkał się członek zarządu województwa Sławomir Kopyść. Artyści swoje umiejętności zaprezentowali na Starym Rynku w Toruniu oraz na placu przed Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy.

– Uważamy, że dobre relację Polaków mieszkających za granicą z krajem to rzecz bardzo istotna. Dlatego wspieramy inicjatywy służące tym kontaktom – kontaktom z językiem, polską kulturą, wiedzą o współczesnej Polsce – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – W ubiegłym tygodniu gościliśmy dzieci, młodzież i dorosłych polonusów z Litwy, Ukrainy i USA, a także sportowców uprawiających karate z hiszpańskiej Nawarry.

 

Młodzi Brazylijczycy o polskich korzeniach przyjechali do nas na zaproszenie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, która występowała w Kurytybie w 2016 roku, prowadząc też warsztaty muzyczne i taneczne dla tamtejszej Polonii.

Zespół Wisła powstał w 1928 roku, ale oficjalnie działa od roku 1960. Ma sekcje taneczną i chóralną, prezentuje ludowe pieśni i tańce z wielu regionów Polski, a także spektakle, których kanwą są obyczaje ludowe. Był wielokrotnie nagradzany – m.in. na Światowym Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie i Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Występował przed Janem Pawłem II podczas jego wizyty w Kurytybie w 1980 roku. Za działalność artystyczną został uhonorowany przez Departament Kultury Stanu Parana Złotym Medalem i dyplomem uznania. Nie jest to pierwsza wizyta „Wisły” w naszym regionie. Poprzednio rodaków z Brazylii gościliśmy w 2017 roku. O wizycie pisaliśmy w materiale: „Gościliśmy rodaków z Brazylii”.

Polska Grupa Ludowa „Karolinka” została założona 22 lutego 1992 r. Zespół w trakcie swojej 27- letniej historii liczy 62 członków oraz ma na swym koncie ok. 50 choreografii oraz udział w licznych koncertach w Brazylii, jak również poza jej granicami.  Występy zespołu stwarzają nieprawdopodobną okazję do obcowania i doświadczania z bliska piękna i żywiołowości folkloru, który uważany jest za jeden z najpiękniejszych na świecie. Artyści „Karolinki” odwiedzają nas po raz pierwszy.

Brazylijczycy o polskich korzeniach to potomkowie XIX-wiecznych emigrantów, którzy przybywali do Nowego Świata w poszukiwaniu lepszego życia i wolności (Polska była wówczas pod zaborami). W 1926 polską społeczność w tym kraju szacowano na 230 tysięcy, obecnie różne źródła mówią o 800 tysiącach, a nawet 3,5 mln osób. Wiele z nich do dziś zachowało tradycję i język. Na wystawę „Polacy w Brazylii”, która jest od dziś eksponowana w hallu Urzędu Marszałkowskiego, składają się fotogramy z czasów pierwszych polskich osadników w tym rejonie świata, pozyskane z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

 

Departament Współpracy Międzynarodowej

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl, Wizyta polonijnych zespołów ludowych z Brazylii w Toruniu

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,852,629