Gala Laureatów Konkursu Odkrywamy Talenty 2021

21 czerwiec Gala Laureatów Konkursu Odkrywamy Talenty 2021

KPCEN Włocławek

16 czerwca w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu Odkrywamy Talenty 2021. Tegoroczna edycja obfitowała w wiele ciekawych i innowacyjnych prezentacji. Komisja konkursowa oceniła 33 nadesłane przez nauczycieli materiały, pokazujące ich pracę z uczniami podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych, w kołach zainteresowań czy w procesie realizacji projektów.

Po wręczeniu nagród i dyplomów, zdobywcy I miejsc w  trzech konkursowych kategoriach:

– nauczyciele przedszkoli

– nauczyciele szkół podstawowych

– nauczyciele szkół ponadpodstawowych

zaprezentowali podczas krótkich wystąpień swoje zajęcia z uczniami.

Dyrektor Grażyna Troszyńska gratulując Laureatom, podkreśliła znaczenie edukacyjnych priorytetów, wśród których wiodące znaczenie mają  rozwój kompetencji kluczowych oraz indywidualizacja nauczania z jednoczesnym wspieraniem twórczych pasji naszych uczniów. Bo to one powinny być drogowskazem ułatwiającym kolejne edukacyjno-zawodowe wybory młodych ludzi.

 

Celem Konkursu jest propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży, a także indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Lista Laureatów

 

18 czerwca 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,837,564