Gala IX edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych

Gala IX edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych

 

IX edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych – gala z 18 czerwca 2019 r.

IX edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych, organizowanego przez KPCEN w Toruniu, została zwieńczona galą 18 czerwca w Centrum Dialogu na placu im. bł. S. W. Frelichowskiego.

Festiwal Projektów Edukacyjnych odbywał się pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego i skierowany był do uczniów VI–VIII klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów z naszego regionu. Projekty nadesłane na konkurs nawiązywały do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ludzi, miejsc, wydarzeń, instytucji promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową. Mieliśmy przyjemność gościć podczas gali wicekurator Marię Mazurkiewicz i starszą wizytator Ewę Ignaszak z toruńskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu, witając wszystkich uczestników gali zwrócił uwagę na zalety pracy z uczniami metodą projektu, kształtującej wiele kompetencji kluczowych uczniów, a przede wszystkim rozwijającej u młodzieży kompetencje społeczne, które warto pielęgnować we współczesnym, coraz bardziej zatomizowanym społeczeństwie.

Anna Piątek, kierownik IX edycji Festiwalu, przybliżyła zebranym przebieg pracy Kapituły konkursowej, wyjaśniła, jakimi kryteriami kierowano się, wybierając najlepsze projekty oraz jakie były główne cele Festiwalu: promocja dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego na zewnątrz, promowanie solidarności międzypokoleniowej, promocja samorozwoju i kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych.

Zespoły uczniowskie zaprezentowały główne idee swoich projektów i odebrały dyplomy z nagrodami, które ufundowali Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Instytut Pamięci Narodowej z delegaturą w Bydgoszczy oraz Oficyna Wydawnicza Tutor z Torunia.

Po wręczeniu nagród dyrektor KPCEN Sławomir Żebrowski przekazał podziękowania członkom kapituły konkursowej, której obradom przewodniczył – w jej skład wchodziło dziesięciu przedstawicieli z Kuratorium Oświaty, Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli z Torunia, Bydgoszczy i Włocławka oraz Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli). Decyzją Kapituły z 29 maja 2019 r. przyznano trzy nagrody i dwa wyróżnienia.

Laureaci (szkoła, tytuł projektu, opiekunowie, uczestnicy):

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Strzygach, Pochylmy się nad Polską, Marta Owczarek-Boraczyńska i Elżbieta Pankowska, 8 uczniów. Gratulacje dla: Dominiki Maćkiewicz, Julii Sosnowskiej, Dominika Lechmitza, Nikoli Teski, Magdaleny Rutkowskiej, Oliwii Kęsickiej, Szymona Szczechowicza, Szymona Dądrowskiego.
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radziejowie, Zapomniani bohaterowie, Liliana Ciesielska-Małecka i Maria Eznarska, 8 uczniów. Gratulacje dla: Wiktora Borczyńskiego, Olafa Braszkiewicza, Julii Dzierżawskiej, Adama Jałoszyńskiego, Moniki Kaniewskiej, Kacpra Linowieckiego, Mateusza Stanisławskiego, Bartosza Zentkiewicza.
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 32 w Toruniu, Graj w niepodległość, Marta Smoleń, 6 uczniów. Gratulacje dla: Justyny Klonek, Pauliny Klonek, Jakuba Curyło, Jakuba Bartoszaka, Julii Pluskoty, Leny Jaknowskiej.

Prace wyróżnione

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koronowie, Wielka historia małego regionu, Joanna Bociek, 5 uczniów. Gratulacje dla: Jakuba Boińskiego, Natalii Gradek, Natalii Klonowskiej, Kai Pantkowskiej, Zuzanny Zarębskiej.
Szkoła Podstawowa w Cierpicach, Kolejka przez 100 lat niepodległości, Barbara Chełminiak i Joanna Grabowska, 7 uczniów. Gratulacje dla: Michaliny Szczuczko, Marceliny Maksymowicz, Ewy Taruć, Jagody Szymańskiej, Zuzanny Wolter, Agaty Ławickiej, Wiktorii Golubskiej.

Po tej uroczystej części wręczenia nagród głos zabrała wicekurator Maria Mazurkiewicz, gratulując uczniom i ich opiekunom sukcesów. Na zakończenie spotkania młodzież opowiadała o najbardziej przyjemnych i trudnych momentach pracy zespołowej.

Dziękujemy za włączenie się w tę inicjatywę współorganizatorom Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych: KPCEN-om w Bydgoszczy i we Włocławku oraz Toruńskiemu Ośrodkowi Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

Gratulujemy wspaniałych projektów uczniom i ich nauczycielom!

Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu

Fot. Tadeusz Wański, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu

 

 

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,836,057