„Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2020

„Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2020

Kontakt z twórczością artystyczną kształtuje wrażliwość, wpływa na rozumienie świata i umożliwia rozwój nowych pasji, a opera, teatr, filharmonia, muzea czy galerie sztuki wcale nie muszą kojarzyć się z nudą.

„Fundacja PZU z Kulturą” to konkurs dotacyjny przeznaczony dla organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz zwiększenia dostępu do kultury dla młodych osób w miejscowościach nie przekraczających 30 tys. mieszkańców.

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (ze szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

Kto może ubiegać się o fundusze:

O dotacje ubiegać się mogą:

  • fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491ze zm.),
  • stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.),
  • uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Warunkiem ubiegania się o dotacje jest posiadanie przez wnioskodawcę osobowości prawnej.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 15 000 zł, przy dostępnym budżecie w wysokości 500 000 zł. Wymagany, minimalny wkład własny wnioskodawcy w dotowany projekt to 10% wartości dotacji.

Termin realizacji projektów:

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być projekty trwające do 6 miesięcy, w terminie od 15.10.2020 do 15.04.2021 r.

Termin aplikowania od 31.07 do 30.08.2020 r. do godz: 23.59

Regulamin_konkursu_dotacyjnego_2020

Więcej informacji

Źródło: www.eurodesk.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie