Fundacja Anwil dofinansuje inicjatywy lokalnej społeczności

25 lis Fundacja Anwil dofinansuje inicjatywy lokalnej społeczności

Fundacja Anwil nowe logo

17 projektów społecznych dofinansuje Fundacja ANWIL z Włocławka w ramach III edycji „Wybieram sport – skreślam nudę”. Granty na realizację autorskich inicjatyw pozytywnie wpływających na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, promujących aktywność ruchową, w tym osób starszych, otrzymają organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola oraz szkolne kluby sportowe. Fundacja przeznaczy na ten cel 150 tys. złotych.

Spośród 28 inicjatyw, zgłoszonych do konkursu w tym roku, 17 z nich pozytywnie przeszło trzystopniowy proces oceny. Wnioski po formalnej akceptacji opiniowane są pod względem merytorycznym przez Radę Programową,  a następnie przez Radę Fundacji, które oceniając je tworzą listę rankingową i wyłaniają w ten sposób najlepsze inicjatywy, które otrzymują rekomendację do przyznania grantu.

Wnioski oceniane są według określonych kryteriów. Liczy się oryginalność projektu i jego atrakcyjnością oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców, a także jakość koncepcji (formy realizacji, adekwatność budżetu, harmonogram), liczba odbiorców (większe szanse mają projekty skierowane do szerokiej grupy beneficjentów) oraz zaangażowanie do współpracy lokalnych  grup społecznych i instytucji. Punktowane jest również dostosowanie koncepcji do aktualnie panującej sytuacji epidemiologicznej.

Sportowy program grantowy Fundacji jest ściśle powiązany z jej trzema celami statutowymi: upowszechnianiem rekreacji, kultury fizycznej i sportu, ochroną i promocją zdrowia oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, dlatego w sposób szczególny doceniane są działania skierowane do osób niepełnosprawnych.

Od początku funkcjonowania Fundacja ANWIL wspiera projekty motywujące mieszkańców do uprawiania sportu. Tematyczny program, promujący rozwój fizyczny „Wybieram sport – skreślam nudę” uruchomiła w 2019 roku,  wychodząc z założenia, że działania, na które przyznawane są granty, staną się alternatywą dla spędzania wolnego czasu w sposób bierny – przed komputerem, telewizorem lub z telefonem w ręku. W poprzednich edycjach programu w różnego rodzaju aktywnościach takich jak: zawody sportowe, treningi, biegi, rajdy rowerowe itp. udział wzięło ponad 7 tys. uczestników w różnym wieku.

 

Lista beneficjentów tegorocznej edycji programu

 

Źródło: fundacjaanwil.pl

Graf. fundacjaanwil.pl

25 listopada 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,093,562