Forum Praktyków dla nauczycieli języków obcych

Forum Praktyków dla nauczycieli języków obcych

KPCEN Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych do wygłoszenia prezentacji podczas konferencji Forum Praktyków 2021 na temat: Relacja, komunikacja, interakcja – zintegrowane kształtowanie umiejętności językowych i interpersonalnych. Konferencja odbędzie się w sobotę, 4 grudnia 2021 roku w godz. 9:30-14:00, w formie zdalnej, na platformie ClickMeeting.

Zachęcamy do przygotowania około 20-minutowych wystąpień w języku polskim, w ramach których, w dowolnej formie, podzielą się Państwo swoimi doświadczeniami związanymi
z budowaniem pozytywnej atmosfery uczenia się języków obcych, na przykład w zakresie następujących zagadnień:

  • techniki, zadania lekcyjne własnego autorstwa lub ciekawie zmodyfikowane pomysły autorów podręczników
  • działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów
  • przykłady aktywności uczniów w zakresie planowania, monitorowania i oceniania własnej pracy
  • sposoby wykorzystania (cyfrowych) materiałów dydaktycznych w celu budowania relacji
    w klasie
  • realizowane projekty – krajowe i zagraniczne
  • inne działania związane ze zintegrowanym kształtowaniem umiejętności językowych
    i interpersonalnych, którymi chcieliby Państwo podzielić się z nauczycielami.

 

Na zgłoszenia prezentacji – nazwisko nauczyciela, nazwa placówki, tytuł, numer telefonu – czekamy do 24 listopada 2021 roku.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy:

język angielski: justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl
język niemiecki i inne języki obce: katarzyna.karska-rasmus@cen.bydgoszcz.pl

9 listopada 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,836,318