Finał XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Regionalnej

Finał XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Regionalnej

Na scenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy prezentowane będą utwory poetów związanych z regionem. Powołane przez organizatora jury oceni dobór i rozumienie tekstu, pomysłowość interpretacji i dykcję, opanowanie tekstu i ogólny wyraz artystyczny.

Konkurs organizowany jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Jego celem jest przede wszystkim zachęcenie młodych ludzi do odkrywania twórczości poetów związanych z województwem kujawsko-pomorskim, ale także rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, upowszechnianie kultury żywego słowa oraz inspirowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Laureaci otrzymają, poza nagrodami rzeczowymi, dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Termin: 5 marca 2020 (czwartek), godz. 10.00

Organizator:
V Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Honorowy patronat:
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Partnerzy: City Hotel Bydgoszcz

Z przyczyn niezależnych od organizatora finał XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Regionalnej odbędzie się w City Hotel Bydgoszcz przy ul. 3 Maja 6.

Wstęp wolny.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,852,703