Finał Wojewódzkiego Konkursu o Wielkich Polakach

Finał Wojewódzkiego Konkursu o Wielkich Polakach

                     Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali (św. Jan Paweł II)

Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki położone na terenie diecezji toruńskiej w Górsku k. Torunia – w miejscowości uprowadzenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki  dynamicznie  rozwija ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Powstało ono w październiku 2014 r. przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz funduszy Unii Europejskiej.

Oprócz   nowoczesnego  multimedialnego muzeum o bł. ks. Jerzym Popiełuszce goście mogą zwiedzić Muzeum Regionalne, zorganizować zajęcia na boisku sportowym czy też spotkać się przy ognisku. W Sali widowiskowej  odbywają się  konfrontacje i warsztaty teatralne, występy artystyczne i projekcje filmowe. Położone na szlaku Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki  Centrum jest odwiedzane przez grupy pielgrzymów, w tym uczestników rajdów rowerowych i motocyklowych.

Wydaje się, że najbardziej ambitnym edukacyjnym przedsięwzięciem dyrektora Centrum ks. dr. Pawła Nowogórskiego CSMA i osób wspomagających jest organizowany od sześciu lat wojewódzki konkurs z cyklu o Wielkich Polakach, adresowany do  uczniów  klas VI i VII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów  województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem konkursu jest m.in.: pobudzanie wśród młodzieży twórczego myślenia; rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności łączenia wiedzy i praktyki z różnych dziedzin naukowych; przybliżanie wartości  regionalnych, społecznych i patriotycznych na podstawie wielkich autorytetów, Polaków związanych z regionem kujawsko-pomorskim.

Co roku  podmiotem-bohaterem  konkursu jest wybitna osobowość związana z regionem kujawsko-pomorskim. Dotychczas byli to: Mikołaj Kopernik,  bł. ks. Jerzy Popiełuszko, bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski, ks. kard. Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II.

Tegoroczna edycja  konkursu, którego bohaterką była  św. s. Faustyna Kowalska – jej życie, misja Miłosierdzia Bożego i kult na tle historii Polski, skupiła największe ze wszystkich edycji konkursowych zainteresowanie: ok. 700 uczestników z 69 szkół.

Tytuł laureata zdobyło 21 uczniów, tzn., że osiągnęli oni co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

Najlepsze wyniki uzyskali:

  1. Zofia Strzyżewska –  Szkoła Podstawowa w Mycielewie;
  2. Martyna Kaja Kumor – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie;
  3. Kaja Julianna Stróżyk – Szkoła Podstawowa w Mycielewie;
  4. Klaudia Kotas –  Zespół Szkół w Konecku;
  5. Oliwia Olszewska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy.

Główną nagrodą konkursu dla 21 Laureatów ufundowaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest udział w Międzynarodowym Programie Edukacyjnym dla Młodzieży Śladami św. Jana Pawła II Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Roku Niepodległej.

Młodzież odbędzie wędrówkę po Włoszech, do miejsc odwiedzanych kiedyś przez Papieża-Polaka.

Ks. dr Paweł Nowogórski skuteczny animator dynamicznego rozwoju Centrum, przytaczając słowa Papieża-Polaka, skierowane do polskiej młodzieży: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali, dodał: to najlepsza zachęta do pokonywania wszelkich barier. Konkurs o Wielkich Polakach jest po to, aby młody człowiek biorący w nim udział upewnił się, że też może być wielki! Skoro inni potrafili, ja też potrafię! Każdy może być wielkim i wyjątkowym.

Wkrótce kolejna edycja konkursowa. Jeszcze nie jest pewne, kto będzie bohaterem-podmiotem konkurs z cyklu Wielcy Polacy. Wydaje się, iż warto zwrócić uwagę na postacie powszechnie mniej znane, ale wybitne poprzez dzieła, których dokonali. W regionie kujawsko-pomorskim do takich z pewnością należy urodzony w 1905 r. w Bydgoszczy Marian Adam Rejewski: matematyk, kryptolog, w czasie drugiej wojny światowej porucznik Armii Polskiej w Wielkiej Brytanii,  który  przyczynił się do złamania szyfru Enigmy, najważniejszej maszyny szyfrującej używanej przez hitlerowskie Niemcy, co umożliwiło Brytyjczykom odczytywanie zaszyfrowanej korespondencji niemieckiej  w okresie wojennym.

Niezależnie od tego, kto będzie bohaterem kolejnej edycji konkursu z cyklu Wielcy Polacy, można przyjąć tezę, że środowisko Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku  prowadzone przez ks. dra Pawła Nowogórskiego, realizując cele edukacyjne, przyczynia się do szeroko rozumianej integracji młodzieży kujawsko-pomorskiego regionu, skupia też uwagę przybywających tu pielgrzymów-wędrowców z kraju i spoza jego granic.

Tadeusz Kierel

Fot. CEM w Górsku

Fot. główna: Laureaci konkursu Wielcy Polacy, Gala nagród 2018

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6640812