Finał konkursu wiedzy o samorządzie

Finał konkursu wiedzy o samorządzie

Finał konkursu wiedzy o samorządzie

Wiktoria Dołkowska z Zespołu Szkół w Dobrzejewicach zwyciężyła w XVI Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów. Finał odbył się dziś (14 marca) w Urzędzie Marszałkowskim. O zwycięstwo walczyło 12 uczniów z 4 szkół z naszego województwa. Nagrody wręczyli członek zarządu Aneta Jędrzejewska, radny Jacek Gajewski oraz Małgorzata Przybylska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Konkurs to wspólna inicjatywa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz rektorów trzech publicznych uczelni naszego regionu: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Finał składał się z pisemnego testu i części ustnej, w której uczestniczyło 10 laureatów z najwyższą liczbą punktów z części pisemnej.

Wyniki:

  • I miejsce: Wiktoria Dołkowska, Zespół Szkół w Dobrzejewicach (gmina Obrowo)
  • II miejsce: Wiktoria Julia Markowska, Zespół Szkół w Dobrzejewicach
  • III miejsce: Alicja Tomaszewska, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w konkursie otrzymali nagrody finansowe. Fundatorem pierwszej nagrody był Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Drugą i trzecią nagrodę ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wyróżnieniem dla finalistów jest także wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym, celująca roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu i przyznanie odpowiedniej liczby punktów podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

W komitecie organizacyjnym konkursu zasiedli: radny województwa, przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki Jacek Gajewski, dr Monika Kamper-Kubańska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Teresa Nowak z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, dr Dorota Sylwestrzak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kazimierz Burek z Kuratorium Oświaty w Toruniu, dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK, Wydział Prawa i Administracji UMK, Czesław Stawikowski z Kuratorium Oświaty w Toruniu oraz Andrzej Mazur, dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gościem dzisiejszego wydarzenia była również Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Małgorzata Przybylska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. nadzw. z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Kancelaria Sejmiku oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Zdjęcie gł.: Zwyciężczyni XVI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Wiktoria Dołkowska, fot. Andrzej Goiński

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,055,159