Festiwal nagród dla Muzeum Okręgowego w Toruniu

Festiwal nagród dla Muzeum Okręgowego w Toruniu

Schyłek sezonu turystycznego okazał się jednocześnie początkiem festiwalu nagród, które otrzymało Muzeum Okręgowe w Toruniu. W III kwartale tego roku toruńskiej instytucji przyznano szereg wyróżnień zarówno za działalność wydawniczą, jak i muzealną. Głównym beneficjentem okazało się nowo otwarte Muzeum Twierdzy Toruń, które otrzymało aż cztery z sześciu nagród.

Działalność wydawnicza Muzeum Okręgowego w Toruniu obfituje w wyjątkowe publikacje. Wiele z nich jest efektem codziennej pracy muzealników z wyjątkowymi eksponatami. Jeden z tych tytułów Formy piernikarskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu został nagrodzony w konkursie MUSEJON Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku 2020 w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Tym samym doceniono cały związany z tym projekt. Muzeum uzyskało nominację w Konkursie ODKRYWCA 2020 w kategorii promocja w mediach społecznościowych. Wyróżnia się w nim osoby, zespoły, organizacje, instytucje i firmy przyczyniające się do budowania marki turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego. Kolejne wyróżnienie, jakim zostało uhonorowane Muzeum jest Medal Stulecia Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski, przyznany za wystawę i projekt Toruń 100 lat Niepodległy! Z miłości ku Ojczyźnie. Rozpoczął się on w styczniu 2020 roku, przez co Muzeum włączyło się w obchody okrągłej rocznicy powrotu Torunia do Polski. Największym wygranym okazało się Muzeum Twierdzy Toruń, które zostało wyróżnione aż czterema laurami: Medalem Hereditas Saeculorum w konkursie „Dziedzictwo wieków”, nagrodami Top Inwestycje Komunalne i Modernizacja Roku & Budowa XXI w. – Obiekt XXV-lecia za modernizację, restaurację i adaptację budynku a także tytułem Animatora Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Tradycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kuratorzy wystawy w Muzeum Twierdzy Toruń – dr Mirosław Giętkowski i Adam Kowalkowski zaznaczają: „Koszary Bramy Chełmińskiej, będące elementem XIX-wiecznego fortecznego systemu obronnego, powstały dla wzmocnienia wschodniej granicy Prus. Dziś toruńskie fortyfikacje to jeden z najlepiej zachowanych w Europie zespołów budowli obronnych, stanowiący niezwykle cenny zabytek architektury militarnej. Doskonale zachowany zespół obiektów, składający się z fortów, schronów, baterii artyleryjskich i budowli zaplecza, stanowi nie lada gratkę dla wszystkich miłośników dawnego budownictwa obronnego.”

Szereg wyróżnień przyznanych Muzeum Okręgowemu w Toruniu jest nagrodą za pracę na rzecz ochrony, badania i prezentowania zgromadzonych zabytków. Oprócz Muzeum Twierdzy Toruń nowo otwarte w ostatnich latach obiekty takie jak zrewitalizowany Dom Mikołaja Kopernika czy wcześniej Muzeum Toruńskiego Piernika wytyczają ścieżkę nowoczesnemu muzealnictwu, odkrywając dziedzictwo kulturowe i architektoniczne często w nieznanej dotąd formie. Możliwości i nowinki technologiczne pozwalają na tworzenie wielowymiarowych wystaw, dzięki którym możliwe jest poznanie historii obiektów, nierzadko sięgającej kilkuset lat. Dzięki bardzo szerokiemu zakresowi tematycznemu wystaw w oddziałach Muzeum Okręgowego w Toruniu nawet najbardziej wymagający goście znajdą coś dla siebie.

18 października 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,249,182