European Language Label 2023

European Language Label 2023

FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Uczysz języków? Realizujesz projekty językowe? Zdobądź Certyfikat! Prace można zgłaszać do 15 czerwca 2023 r.

Europejski znak innowacyjności w nauczaniu i uczeniu się języków obcych

Zdobądź Europejski znak innowacyjności w nauczaniu i uczeniu się języków obcych European Language Label poświadczony przez Komisarz Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz polskiego Ministra Edukacji i Nauki. Certyfikat ten poświadcza, że nagrodzony projekt jest realizowany na najwyższym poziomie.

Laureaci ELL to zarówno nauczyciele języków ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczyciele akademiccy, edukatorzy, bibliotekarze, muzealnicy, lektorzy. W konkursie mogą brać udział zarówno szkoły, przedszkola, uniwersytety, szkoły wyższe, jak również placówki wspierające nauczanie języków obcych, wydawnictwa, szkoły językowe, podmioty publiczne, jak i niepubliczne.

Projekty ostatnich edycji

W ostatniej edycji konkursu nagrodzono bardzo zróżnicowane projekty. Ich tematami były: Internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja: innowacyjne nauczanie STEM przez wzmocnienie profesjonalizacji nauczycieli, przekład literacki na siedem języków i nagrania fragmentów powieści Olgi Tokarczuk „Czas na Mój Prawiek – Czas na Twój Prawiek”, nowe podejście do nauczania – nowa metodyka zajęć z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej, nauczanie o sztuce z wykorzystaniem muzealnych i artystycznych e-źródeł, przełamywanie barier kulturowych, migracja, wolontariat.

Bardzo ciekawymi projektami były również projekty nagrodzone w 2021 roku: przygotowanie, w języku francuskim, biografii Polaków, deportowanych ostatnim transportem 77 (Convoi 77) z Drancy pod Paryżem do Auschwitz 31 lipca 1944 roku, realizacja praktycznych zajęć przyrodniczych, podniesienie innowacyjności i jakości nauczania w oparciu o nowoczesne metody nauczania i ewaluacji, zapoznanie się z nowoczesnymi metodami nauczania (CLIL, PBL) i dostępnymi zasobami edukacyjnymi w sieci oraz korzystanie z TIK.

Co zyskują laureaci ELL?

Laureaci konkursu mogą używać oficjalnego logotypu European Language Label do promowania nagrodzonego projektu w publikacjach, na wydarzeniach edukacyjnych lub w mediach. FRSE upowszechnia rezultaty nagrodzonych projektów na poziomie ogólnopolskim w magazynie „Europa dla Aktywnych”, w kwartalniku „Języki Obce w Szkole”, na stronie internetowej ELL, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także w innych kanałach, takich jak Facebook, Instagram, Twitter czy newslettery. W roku 2020 ukazała się również dwujęzyczna publikacja Poza schematem. Laureaci European Language Label 2017-2020. Ukazała się również publikacja jubileuszowa z okazji 20-lecia European Language Label w Polsce, zawierająca między innymi spis wszystkich nagrodzonych projektów w Polsce 20 lat European Language Label w Polsce. Najlepsze projekty ELL, które otrzymały dofinansowanie z programu Eramsus+ będą oznaczone na Platformie Rezultatów Projektów Eramusa+.

Najlepsze projekty z całej Europy z lat 2014-2020 zostały zaprezentowane w filmie z udziałem Komisarz UE Marii Gabriel Language teaching and learning with Erasmus+ and the European Language Label: 7 years of excellence.

Jak zgłosić się do konkursu?

Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem strony www.ell.org.pl w zakładce Konkurs.

Przed zgłoszeniem projektu trzeba zapoznać się z Regulaminem konkursu na rok 2023 oraz priorytetami europejskimi i krajowymi. Zgłaszany do konkursu projekt powinien wpisywać się przynajmniej w jeden priorytet, europejski lub krajowy.

Priorytety europejskie:

  1. WSPIERANIE NOWO PRZYBYŁYCH MIGRANTÓW ORAZ PRZESIEDLONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z NAUKĄ JĘZYKA
  2. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WŁĄCZANIA I DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZWIĘKSZONEJ RÓŻNORODNOŚCI JĘZYKOWEJ W KLASIE
  3. WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH JĘZYKÓW REGIONALNYCH I JĘZYKÓW MNIEJSZOŚCI JAKO ŚRODKÓW PROMOWANIA RÓWNOŚCI, SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I AKTYWNEJ POSTAWY OBYWATELSKIEJ
  4. NAUKA JĘZYKÓW JAKO SPOSÓB WSPIERANIA ROZWOJU OSOBISTEGO DOROSŁYCH OSÓB UCZĄCYCH SIĘ

Priorytety krajowe:

  1. JĘZYK I KULTURA KRAJU OSIEDLENIA I KRAJU POCHODZENIA JAKO NARZĘDZIA W PROCESACH EDUKACJI I INTEGRACJI (OSÓB PRZYBYWAJĄCYCH I OSÓB PRZYJMUJĄCYCH/OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI I UCHODŹCTWA)
  2. JĘZYK I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
  3. JĘZYK JAKO NARZĘDZIE MEDIACJI MIĘDZY LUDŹMI I KULTURAMI

 

Ważne jest, aby projekt odznaczał się lokalną innowacyjnością na pewnym odcinku jego realizacji, był prowadzony z partnerami, posiadał stronę internetową lub był umieszczony na platformie edukacyjnej. Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie powinni przygotować, oprócz czytelnego i dobrze sformułowanego opisu projektu, załączniki z jego realizacji.

Jakie cechy ma dobry projekt?

Obejrzyj nagranie z udziałem prof. Grażyny Czetwertyńskiej, członkini Jury ELL.

Aby zgłosić swój projekt, wejdź na stronę ell.org.pl i wypełnij wniosek.

Okres wnioskowania: 15 marca – 15 czerwca 2023 r.

Regulamin konkursu

Źródła: FRSE, MEiN

_

 

16 maja 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,271,329