Etap rejonowy Konkursu Wielcy Polacy w szkołach macierzystych!

Etap rejonowy Konkursu Wielcy Polacy w szkołach macierzystych!

Etap rejonowy Konkursu Wielcy Polacy “Gen. bryg. prof. Elżbieta Zawacka na tle historii Polski XX i XXI wieku” odbędzie się 16 lutego 2022 r. o godzinie 12.00 w macierzystych szkołach uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego. Test zostanie przesłany na podane przez szkoły maile.

Zadania szkoły do przeprowadzenia etapu rejonowego:

  1. Wydrukowanie testów dla uczniów.
  2. Powołanie szkolnej komisji (rekomendujemy powołanie w miarę możliwości tych samych osób, które były w etapie szkolnym)
  3. Przeprowadzenie konkursu zgodnie z przyjętymi zasadami egzaminów zewnętrznych bez sprawdzania testów.
  4. Wypełnienie załącznika nr 5 (Protokół Posiedzenia Rejonowej Komisji Konkursowej)
  5. Komisyjne zapakowanie testów wraz z protokołem oraz wysłanie pocztą w dniu konkursu tj. 16.02.2022 lub najpóźniej 17.02.2022 (ważna będzie data stempla pocztowego) na adres odpowiedniego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli:

 

  • Rejon nr 1 i nr 6 – KPCEN, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz
  • Rejon nr 2 i nr 4 – KPCEN, ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń
  • Rejon nr 3 i nr 5 – KPCEN, ul. Nowomiejska 15 A, 87-810 Włocławek

 

Ogłoszenie wyników etapu rejonowego: 28.02.2022 na stronie organizatora konkursu Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku

 

Źródło: gorsk.org.pl

Graf. gorsk.org.pl

11 lutego 2022 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,684,283