Erasmusowe inspiracje

konferencja

Erasmusowe inspiracje

KPCEN Bydgoszcz

22 listopada 2022 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum  Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9 odbyła się konferencja hybrydowa ERASMUSOWE INSPIRACJE. Uczestnikami wydarzenia byli  dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, pracownicy akademiccy i studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Podczas konferencji nauczycielka z Przedszkola nr 12  Sówka w Bydgoszczy Bożena Lewandowska dzieliła się doświadczeniami związanymi  z edukacją przedszkolną  ze Szkocji. Przedstawiła konkretne korzyści wynikające ze szkoleń międzynarodowych w systemie Erasmus +. Kolejne prelegentki z Przedszkola nr 34 Mali Odkrywcy w Bydgoszczy Justyna Najdowska i Alicja Pawlikowska omówiły i zaprezentowały interesujące doświadczenia z Islandii. Nauczycielki jednomyślnie stwierdziły,  iż realizacja projektów, w tym zagranicznych wyjazdów w celach edukacyjnych, miała znaczący wpływ na ich rozwój osobisty, rozwój kompetencji językowych, otwartość i pewność siebie. Dyrektorki przedszkoli Ewa Tomasik i Róża Antoniak-Dawidowicz wskazały na nowe kompetencje kadry pedagogicznej, umiędzynarodowienie placówki, poznanie nowych kultur, podniesienie jakości kształcenia, innowacyjność i podniesienie prestiżu placówki.

Niezwykle cenne było wystąpienie Katarzyny Krzemińskiej z Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy na temat Nowy Erasmus+. Omówiła nową perspektywą finansową i założenia Erasmusa+, który w rezultacie staje się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy.

Nauczycielka konsultantka KPCEN w Bydgoszczy Krystyna Karpińska przedstawiła liczne korzyści płynące z realizacji projektów Erasmus +, jak również z międzynarodowych wizyt studyjnych. Ponadto  przedstawiła alternatywne edukacje we Francji, popierając wypowiedź fotorelacjami. Materiały zamieszczono na stronie KPCEN w Bydgoszczy i zadeklarowano pomoc konsultancką w kontekście pisania projektów i pozyskiwania środków finansowych na szkolenia międzynarodowe.

Oprac. Krystyna Karpińska

30 listopada 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,050,196