Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie – międzynarodowy konkurs IPN

Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie – międzynarodowy konkurs IPN

IPN

Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza nauczycieli i uczniów do międzynarodowego jednoetapowego konkursu “Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs polega na wykonaniu w języku polskim komiksu przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa z udziałem realnego lub fikcyjnego bohatera. Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od 1917 r. do 1990 r.

Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości 8-10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie. Komiks powinien posiadać metryczkę z danymi autora: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i adres mailowy do kontaktu.

Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

  • 11-13 lat
  • 14-16 lat
  • 17-19 lat

 

Przed wysłaniem pracy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jest to zgłoszenie konieczne do przyjęcia pracy przez komisję konkursową. Należy go wydrukować i dołączyć do pracy.

Prace konkursowe należy przesłać do 12 marca 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej

Biuro Edukacji Narodowej

Postępu 18

02-676 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”

 

Wszelkich wyjaśnień na temat konkursu udziela: katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl

 

Źródło: ipn.gov.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,746,298