,,Elżbieta Wiśniewska. Artystka i kuratorka’’ – nowa wystawa w Muzeum Okręgowym w Toruniu

,,Elżbieta Wiśniewska. Artystka i kuratorka’’ – nowa wystawa w Muzeum Okręgowym w Toruniu

Elżbieta Wiśniewska, poprzez swoje bogate doświadczenie zarówno artystki, jak i animatorki kultury, jest postacią wyjątkową w toruńskim środowisku. Jej prace zgromadzono m.in. w kolekcjach polskich, francuskich, niemieckich, fińskich, angielskich czy luksemburskich, a pozostała działalność zaowocowała wieloma publikacjami o sztuce – były to artykuły dotyczące polskich artystów, krytyki artystycznej, komentarze z wystaw oraz katalogi. Jako animatorka zaaranżowała około 270 wystaw.

W malarstwie Elżbiety Wiśniewskiej zauważalna jest wierność tradycji wrażeniowego malarstwa kolorystycznego. Zajmuje ją zwłaszcza pejzaż, z którego czyni materię swych rozważań, przedstawiony jako synteza uczuć i przeżyć. Obrazy są nacechowane emocjonalnie, ukazując nierozerwalną więź, którą wytworzyła z otaczającą ją rzeczywistością. Artystka posługuje się akwarelą. Jest to technika trudna, niedająca twórcy drogi powrotu; pierwsze pociągnięcie jest zawsze tym ostatnim. Jego trafność musi wynikać z opanowania i zdolności akwarelisty-malarza. Kompozycja jest kreowana za pomocą plamy, gdzie każdy element musi być w niej zaplanowany, a korelacja transparentnych farb z naturalną świetlistością papieru daje oczekiwany efekt finalny.

Elżbieta Wiśniewska, poprzez działania na granicy koloryzmu i informelu (sztuka bezkształtna), maluje wyabstrahowane pejzaże. Jak sama mówi: „pokochałam w szczególności pejzaż rodzimy jako syntezę przeżyć i wrażeń wizualnych, łączenia zewnętrzności artystycznej z wewnętrznością. Malując w pejzażu, czuję się częścią przestrzeni (…). Interesują mnie nastroje, pory dnia, pory roku, słońce, zmierzch, noce. Świat wytworów sztucznych stworzył w miejsce natury nowe otoczenie człowieka. W tej sytuacji pejzaż malarski zdaje się mieć charakter tradycyjny, jednak moje prace dalekie są od rodzajowości, opisowości, są raczej powidokami pewnych miejsc i zdarzeń”.

Sztuka, którą kreuje, wynika z długiej praktyki oraz warsztatu rozwijanego od kilkudziesięciu lat życia, obfitującego w liczne doświadczenia artystyczne, kuratorskie i naukowe.

__________________________

Elżbieta Wiśniewska. Artystka i kuratorka.
Wernisaż: 1 grudnia 2022, godz. 17.00
Czas trwania wystawy: 2.12.2022 – 19.03.2023
Miejsce: Ratusz Staromiejski, mała galeria
Kurator: Szymon Jan Stenka
Aranżacja plastyczna: dr Tomasz Pietrzyk


28 listopada 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,052,186