Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – szkolne wyzwanie

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – szkolne wyzwanie

Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu starają się szybko reagować na potrzeby nauczycieli – dlatego 12 kwietnia 2018 roku Ewa Kondrat, konsultantka w KPCEN, zorganizowała konferencję dla polonistów: „Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019. Wskazówki do pracy z uczniami”.

Ewa Wronkowska, współpracownik CKE i OKE w Gdańsku, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu, zaprezentowała wymogi nowego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Prelegentka zapoznała uczestników z podstawą prawną egzaminu oraz z zasadami i strukturą arkusza egzaminacyjnego. Przekazywane informacje ilustrowała przykładami konkretnych zadań egzaminacyjnych i ich uczniowską realizacją. Problematyka związana z tą częścią wystąpienia była na tyle istotna, że od razu sprowokowała uczestników do stawiania pytań i dzielenia się swoimi przemyśleniami wynikającymi z doświadczenia w analizowaniu zagadnień egzaminacyjnych z uczniami.

Celem szkolenia było m.in. zapoznanie nauczycieli z różnymi rodzajami zadań egzaminacyjnych i wynikającymi z tej specyfiki sposobami oceny, zwrócenie uwagi na umiejętności wynikające z podstawy programowej, zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi zadań dotyczących rozszerzonej, twórczej odpowiedzi i argumentowania. Tej ostatniej kwestii poświęcono szczególnie dużo czasu, jako że z analizy uczniowskich odpowiedzi egzaminacyjnych wynika, że egzemplifikacja i argumentacja bywają przez młodzież ze sobą mylone. Ewa Wronkowska przedstawiła również powody, dla których sztuka argumentacji jest istotną umiejętnością nawet dla ucznia kończącego dopiero szkołę podstawową.

Po tym wystąpieniu Ewa Kondrat, polonistka konsultantka KPCEN w Toruniu, zaprezentowała ofertę kursów dla nauczycieli, które mogą być pomocne w przygotowywaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty, nie tylko z języka polskiego: szkolenia rad pedagogicznych – „Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami” oraz warsztaty przedmiotowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Warsztaty „Nowe akcenty w nauczaniu j. polskiego”, zajęcia z tworzenia lapbooków tematycznych poświęconych lekturom i zagadnieniom językowym, „Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej” to szkolenia dla nauczycieli ułatwiające kreatywne prowadzenie lekcji.

Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem i skupieniem słuchali prelegentek, wiedząc, że zmiany egzaminacyjne, które wejdą w życie od roku szkolnego 2018/2019 są dużym wyzwaniem dla nauczycieli i ich uczniów. W ankietach słuchacze bardzo dobrze ocenili poziom merytoryczny spotkania i przedstawili swoje oczekiwania dotyczące kursów – w dużej mierze propozycje te oscylowały wokół problemów egzaminacyjnych i sposobów zachęcenia młodzieży do czytania lektur. Sugestie i pytania, które padły ze strony nauczycieli z pewnością staną się przyczynkiem do kolejnych spotkań.

Tekst: Dominika Wojtasińska; zdjęcia: Ewa Kondrat, Tadeusz Wański, Dominika Wojtasińska.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6662755